Pastýřský list k 245. výročí založení biskupství

Pastýřský list k 245. výročí založení biskupství

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
K 245. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
„RODINA, FARNOST, DIECÉZE“

(přečtěte při bohoslužbách v neděli 16. ledna 2022)

Milé sestry, milí bratři,

po prožití vánočních svátků vstupujeme do dobrodružství dalšího roku. Čekají nás věci dobré i ty horší, o kterých dnes ještě nic netušíme. Zároveň si v něm však budeme připomínat události, které se sice staly někdy v minulosti, ale i dnes pro nás mají velký význam a jsou příležitostí k zastavení a třeba i k oslavě. Tak nějak vnímáme narozeniny i důležité historické mezníky. Na prahu tohoto roku chci připo­menout jubileum, které se dotýká každého z nás – 245. výročí ustavení biskupství v Brně, zřízené bulou papeže Pia VI. dne 5. prosince 1777.

Číst dál