Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 29.11. do 6.12.2020 - 49. týden

neděle 29.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za Hedviku a Jaroslava Poláchovy, 2 syny, Boží požehnání pro celou rodinu a duše v očistci
14:00 v čase od 14.00 do 14.45 hod. podávání svatého přijímání a možnost svaté zpovědi
M. Žižkov 09:00 na poděkování za 50 roků manželství, dar víry a zdraví pro celou rodinu
pondělí 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Bílovice 17:40 Za záchranu manželství
úterý 1.12. nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Bílovice 07:15 ( volná intence )
středa 2.12. středa 1. adventního týdne
Bílovice 17:40 za vnuka Jakuba, sestru Marii, manžela, rodiče a duše v očistci
M. Žižkov 16:30 na jistý úmysl
čtvrtek 3.12. památka sv. Františka Xaverského
Bílovice 08:00 celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní - prosím zapište se na rozpis
17:40 za otce Libora, rodiče, duše v očistci a obrácení hříšníků
M. Žižkov 09:00 celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní - prosím zapište se na rozpis
16:30 za živé i † biskupy, kněze a řeholníky
pátek 4.12. nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Bílovice 17:40 za nemocné a ty, kteří je opatrují
M. Žižkov 16:30 na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 75. roků života, rodiče, ž. i † rodinu (z 21. 10.)
sobota 5.12. sobota 1. adventního týdne
Bílovice 07:15 ke cti Panny Marie
Zaječí 15:30 Za farnost. Za zdravotníky a všechny, kteří nasazují své životy v době pandemie, za nemocné, osamělé a umírající. Za její zastavení. Prosba o pokoj, mír a vzájemnou lásku, o Boží milosrdenství a uzdravení nás všech i naší planety.
neděle 6.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bílovice 07:30 za rodiče Leblochovy, 3 syny, zetě, živou i † rodinu a duše v očistci
10:30 za Růženu Osičkovu, manžela, syna, živou i † rodinu Osičkovu, Pálkovu a duše v očistci
M. Žižkov 09:00 za Cyrila a Cecilii Trpělkovy, syna, živou i † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků
14:00 mikulášská nadílka v Žižkově před kostelem

Příležitostné oznámení v neděli 29. listopadu 2020:

Dnes odpoledne od 14.00 - 14.45 hod. podávání svatého přijímání a zpovídání.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře.

Pravidelná návštěva nemocných na první čt a pá z důvodů opatření nouzového stavu nebude.

V pondělí se zpovídá ve V. B. 20 min přede mší svatou. V Moravském Žižkově ve st, čt a pá taktéř 20 min přede mší svatou.