Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 2.8. do 9.8.2020 - 32. týden

neděle 2.8. 18. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 na poděkování za přijatá dobrodiní, za 80 roků života, manžela, dvoje rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci
10:30 za rodiče Řehánkovy, živou a † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků; Při mši svaté proběhne uvedení nového faráře do funce
M. Žižkov 09:00 za Marii a Václava Konečných, dvě dcery, vnuka, živou a † rodinu a duše v očistci
pondělí 3.8. pondělí 18. týdne v mezidobí
Bílovice 18:00 za Anežku Lišťákovu k 1. výročí úmrtí, manžela, syna, dvoje rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci
úterý 4.8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Bílovice 07:30 na dobrý úmysl (duchovní otec)
středa 5.8. nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Bílovice 18:00 za Františka Piškulu, manželku, rodinu Piškulovu a Svobodovu a duše v očistci
M. Žižkov 17:00 za Annu Svobodovu, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
čtvrtek 6.8. svátek Proměnění Páně
Bílovice 18:00 za Jana Očenáška, syna Jindřicha, živou a † rodinu a duše v očistci
M. Žižkov 17:00 za živé a † biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice
pátek 7.8. nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Bílovice 18:00 za nemocné
M. Žižkov 17:00 za Jaroslava Osičku, dvoje rodiče, bratra, živou a † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků
sobota 8.8. památka sv. Dominika, kněze
Bílovice 07:30 za požehnání pro bezdětné manžele (1)
neděle 9.8. 19. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za Antonína a Marii Zapletalovy, snachu, živou a † rodinu Zapletalovu a Kachyňovu, duše v očistci
10:30 na poděkování za úrodu
14:30 svátostné požehnání
M. Žižkov 09:00 za Růženu Hromkovu, manžela, dvoje rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci