Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 4.4. do 11.4.2021 - 14. týden

neděle 4.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Bílovice 07:30

za Františku Balounovu, manžela, dvoje rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci

10:30

za farníky, zvláště mládež

14:00

podávání svatého přijímání, pak TE DEUM a svátostné požehnání

M. Žižkov 09:00

Za † Marii Noskovu, rodiče, švagra, živou i † rodinu a obrácení hříšníků

Zaječí 16:30

Ad in dante

pondělí 5.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Bílovice 07:30 ( volná intence )
10:30

za Ferdinanda a Ludmilu Sprušanských, za bratry Ferdinanda a Lubomíra, živou i † rodinu a duše v očistci

M. Žižkov 09:00 ( volná intence )
úterý 6.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
středa 7.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Bílovice 18:00

za Petra a Anežku Foukalovy, syna a dceru

M. Žižkov 17:00

za Ludmilu Duškovu, manžela, sourozence, 2-je rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci

čtvrtek 8.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Bílovice 18:00

za Jana Skřivánka, rodiče, sestru, živou a † rodinu a duše v očistci

pátek 9.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Bílovice 18:00

za Josefa Zapletala k 1. výročí úmrtí, 2-je rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci

M. Žižkov 17:00

za Antonína Gardáše, zetě, 2-je rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci a obrácení hříšníků

sobota 10.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Bílovice 07:15

za farníky

Zaječí 16:30

na úmysl v Zaječí

neděle 11.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Bílovice 07:30

za Františku Osičkovu, manžela, syna, živou a † rodinu a duše v očistci

10:30

za Petra Strýčka k 1. výročí

14:00

podávání svatého přijímání a svátostné požehnání k Božímu milosrdenství

M. Žižkov 09:00

za Marii Duškovu, manžela, syna, živou a † rodinu a duše v očistci


Příležitostná oznámení v neděli 4. dubna 2021:

V průvodu pro chudé - Mandatum, jsme přinesli na Zelený čtvrtek nasbírané peníze v době postní: 12 369,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Ve středu pokračují naše děti v přípravě k 1. sv. přijímání. Na mši svaté je jen rodina, která má úmysl a děti s rodiči (3 B). Děkujeme, že respektujete státní nařízení.

Připomínáme se změnou času ze zimního na letní, také změnu času začátku bohoslužeb. Moravský Žižkov v 17.00 a ve Velkých Bílovicích v 18.00 hod. Ráno a v neděli čas zůstává stejný!