Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 1.11. do 8.11.2020 - 45. týden

neděle 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za rodiče Zajícovy, syna Františka, živou i † rodinu a duše v očistci
14:00 Podávání svatého přijímání v čase od 14.00 do 14.45 hod. při dodržení všech předpisů - vzdálenost, roušky, desinfekce. Je možné v tomto čase požádat o svátost smíření. Zpovídat se bude v Božím hrobě, kde snadněji dodržíme 2m vzdálenost.
M. Žižkov 09:00 za Františka a Marii Strýčkovy, bratry, živou i † rodinu a duše v očistci
pondělí 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Bílovice 07:30 mše svatá ve farním kostele - za zemřelé kněze a biskupy brněnské diecéze
14:00 mše svatá na hřbitově (kaple) - na úmysl papeže. Po mši bude krátká modlitba a vykropení hrobů na hřbitově, prosíme shromážděte se každý u svého rodinného hrobu!
M. Žižkov 09:00 mše svatá na hřbitově (kaple) - za všechny zemřelé. Po mši při dodržení předpisů bude krátká modlitba a pokropení hrobů na hřbitově, prosíme, aby jste se shromáždili, každý u svého rodinného hrobu
úterý 3.11. nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka
Dnes mše sv. není
středa 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Bílovice 17:40 za Karla Dufka, otce, živou i † rodinu a duše v očistci
M. Žižkov 16:30 za Františka a Emilii Svobodovy, živou i † rodinu a duše v očistci
čtvrtek 5.11. čtvrtek 31. týdne v mezidobí
Bílovice od 8.00 hod. celodenní ADORACE
14:30 pohřeb paní Marie Teturové
17:40 za Jana Kachyňu, otce, na poděkování a za ochrnu Panny Marie, obrácení hříšníků a duše v očistci
M. Žižkov 16:30 ADORACE od 9.00 hod., v 16.30 hod. mše svatá NEBUDE - pro jednotlivě přicházející se bude podávat jen svaté přijímání, od 16.45 do 17.00 hodin příležitost ke svátosti smíření
pátek 6.11. pátek 31. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Bílovice 17:40 mše svatá NEBUDE - pro jednotlivě přicházející se bude podávat jen svaté přijímání, od 18.00 hodin příležitost ke svátosti smíření
M. Žižkov 16:30 za Františka Mečla, manželku, živé i † rodiče a duše v očitci
sobota 7.11. sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Bílovice 07:15 ke cti Panny Marie
Zaječí 15:30 Za Jaroslava Uhra, syna Jaroslava a duše v očistci
neděle 8.11. 32. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 na poděkování za 80 roků života, živou i † rodinu, obrácení hříšníků, duše v očistci s prosbou o další pomoc
14:00 podávání svatého přijímání
M. Žižkov 09:00 za Františka Junga, živou i † rodinu a duše v očistci

Příležitostné oznámení v neděli 1. listopadu 2020:

     Se změnou letního času na zimní je také změna začátku bohoslužeb v týdnu budou večerní v Moravském Žižkově již v 16.30 hod. a ve Velkých Bílovicích v 17.40 hod. (kněz + jedna osoba, zástupce rodiny, která má úmysl na mši sv.)

     Pravidelná návštěva nemocných na první čtvrtek a pátek v měsíci z důvodů nouzového stavu nebude. Ale pokud bude potřeba někomu udělit svátost nemocných, neodkládejte to a ozvěte se O. Josefovi co nejdříve, je lépe svátost udělit doma, do nemocnice se dnes dostává velmi obtížně.

Kostel ve Velkých Bílovicích je otevřen pro jednotlivce k osobní modlitbě - adoraci - každý den od 8.00 do 16.00 hod.

     Podávání svatého přijímání v neděli bude pro jednotlivě přicházející před ranní mší, tedy v 7.20 hod a po hrubé tedy asi v 11.15 hod., při dodržení všech předpisů - vzdálenost, roušky, desinfekce, počet osob.
     V Moravském Žižkově taktéž asi 10 min. přede mší svatou.

     Podávání svatého přijímání bude ještě pro zájemce každou neděli odpoledne ve Velkých Bílovicích od 14.00 do 14.45 hod. V tomto čase je možné taktéž požádat o svátost smíření. Zpovídat se bude v "Božím hrobě".

 

ODUPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI V ČASE PANDEMIE
 
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH LETOS NEBUDOU
STÁLE VŠAK JE MOŽNÉ ZÍSKAT ODPUSTKY
 
     Podmínky pro získání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci jsou stejné jako jiné roky. Letos však papež tuto možnost rozšířil na celý listopad.
 
MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ V KOSTELE ČI KAPLI
     Dvakrát během měsíce listopadu je možné získat odpustky v kostele a to buď 1. a 2. listopadu nebo místo 2. 11. kterýkoli jiný den v tomto měsíci.
     Podmínkou jesvatá zpověď (v rozmezí polovina října až polovina prosince), sv. přijímání v příslušný den, zřeknout se jakéhokoliv hříchumodlitba na úmysl Svatého otcemodlitba Otčenáš a vyznání víry.
 
MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ NA HŘBITOVĚ
     V osmi kterýchkoli dnech v listopadu je možné získat odpustky na hřbitově.
     Podmínkou jesvatá zpověď (v rozmezí polovina října až polovina prosince), sv. přijímání v příslušný den, zřeknout se jakéhokoliv hříchumodlitba na úmysl Svatého otcemodlitba za zemřelé.
 
MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ VE STÁŘÍ A NEMOCI
     Během kterýchkoli osmi dnů měsíce listopadu mohou získat odpustky i lidé, kterým stáří či nemoc brání naplnit výše zmíněné podmínky.
     Podmínkou jeúmysl spojit se v duchu s těmi, kteří výše zmíněné podmínky zbožně naplní, zřeknou se jakéhokoli hříchumít úmysl splnit tři podmínky až to bude možné (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), modlitba za zemřelé před vyobrazením Krista či Panny Marie, NEBO vykonají skutek milosrdenství, a přitom obětují Bohu nesnáze své nemoci.