Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 27.9. do 4.10.2020 - 40. týden

neděle 27.9. 26. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 Za Františka Vaňka, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
10:30 za farnost, zvláště mládež
14:30 TE DEUM a svátostné požehnání; od 14.00 hod. modlitba matek
M. Žižkov 09:00 za Karla Michalicu, 2 rodiče, sestru, švagra, obrácení hříšníků, živou i † rodinu a duše v očistci
pondělí 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Bílovice 07:30 za Václava a Marii Svobodovy, živou i † rodinu a duše v očistci; tradiční svatováclavská pobožnost u kapličky letos nebude
úterý 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Bílovice 07:15 ( volná intence )
středa 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Bílovice 18:00 Na jistý úmysl
M. Žižkov 17:00 za rodinu Poláchovu, snachu, rodinu Kyclovu, Polakovičovu a duše v očistci
čtvrtek 1.10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Bílovice 18:00 Za Anežku Osičkovu, manžela, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu; od 8.00 hod. ADORACE viz. rozpis
M. Žižkov 17:00 za živé i † biskupy, kněze, řeholníky; ADORACE od 9.00 a pravidelná návštěva nemocných
pátek 2.10. památka svatých andělů strážných
Bílovice 18:00 za nemocné; dopoledne bude pravidelná návštěva nemocných
M. Žižkov 17:00 za Anežku Blatovu, manžela, zetě, rodiče, sourozence a duše v očistci
sobota 3.10. sobota 26. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Bílovice 07:15 ke cti Panny Marie
M. Žižkov 14:00 zpověď před 1. svatým přijímáním
Zaječí 17:00 na úmysl dle kalendáře v Zaječí
neděle 4.10. 27. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za Marii Zapletalovu, rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci; druhý úmysl za děti přistupující k 1. sv. přijímání
17:00 Svátostné požehnání a TE DEUM
M. Žižkov 09:00 za Ottu Bílka, rodiče Bílkovy, Vaňkovy a duše v očistci na které nikdo nepamatuje; druhý úmysl za děti přistupující k 1. sv. přijímání

Příležitostná oznámení v neděli 27. září 2020:

     Upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku, která je určená na Svatou zemi (Boží hrob).

     Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním bude v sobotu nejprve v M. Ž. od 14.00 do 14.20 hod. Od 14.30 budeme pokračovat ve Velkých Bílovicích. Přijede zpovídat i Otec Pavel, kterého děti znají a možná ještě jeden cizí zpovědník. Zváni jsou kromě rodičů i kmotři a další rodinní příslušníci. Od 15.30 hod. můžete využít i ostatní této příležitosti ke svátosti smíření s cizími zpovědníky.

     Příležitost ke svátosti smíření s cizími zpovědníky bude pak dále před dušičkovými dny v pondělí 26. 10. od 16.30 do 18.30 hod. Slíbil, že přijede Otec Pleskač.
     Já se snažím být vždy alespoň 20 min před každou mší svatou ve zpovědnici. Kromě neděle a dnů, kdy dojíždím do Moravského Žižkova a není to možné.