Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 30.8. do 6.9.2020 - 36. týden

neděle 30.8. 22. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za Vladimíra Zapletala k 1. výročí, matku, stařenku a stařečka a d. v o.
10:30 za farnost, zvláště školáky a učitele
14:00 svátostné požehnání s prosbou o Boží pomoc v novém školním roce
M. Žižkov 09:00 za farnost, zvláště školáky a učitele
pondělí 31.8. pondělí 22. týdne v mezidobí
Bílovice 15:00 pohřeb paní Lidie Zapletalové se mší svatou
úterý 1.9. úterý 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 2.9. středa 22. týdne v mezidobí
Bílovice 18:00 na jistý úmysl
M. Žižkov 17:00 za Pavla Strýčka, rodiče, 2 bratry, živou i † rodinu a duše v očistci
čtvrtek 3.9. památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Bílovice 18:00 za Jana a Vlastu Zechmeistrovi, rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci
M. Žižkov 17:00 za živé i † biskupy, kněze, a řeholníky
pátek 4.9. pátek 22. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Bílovice 18:00 ze nemocné
M. Žižkov 17:00 za rodinu Škrobákovu, Novákovu, 2 rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci
sobota 5.9. připomínka sv. Terezie z Kalkaty
Bílovice 07:15 ke cti Panny Marie
14:00 svatba
Zaječí 17:00 ( volná intence )
neděle 6.9. 23. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za Antonína Šurýna, ž i † rodinu Šurýnovu a duše v očistci
M. Žižkov 09:00 za Anežku a Jaromíra Příborských, za nemocné a trpící, živou i † rodinu a duše v očistci

Příležitostná oznámení v neděli dne 30. srpna 2020:

     Školáci jsou zváni na žehnání školních aktovek při dětské mši svaté ve středu 2. 9. v 18.00 hod. Mohou si přinést novou aktovku anebo třeba i jen nový penál či jiné školní potřeby.
     Děti, které půjdou k 1. svatému přijímání (4.třída ZŠ), mají ve středu 2. 9. 2020 již 1. setkání na faře v 16.30 hod. Spoleně si zopakují učivo k prvnímu svatému přijímání. Slavnostní svaté přijímání bude v neděli 4. 10. v 10.30 hod. Zpověd dětí bude v sobotu 3. 10. po návartu ze svatby v Zaječí (12.30), tedy asi od 15.00 hod. V 17.00 hod. je pak nedělní mše svatá opět v Zeječí.
     V Moravském Žižkově budou dětské mše svaté každý pátek v 17.00 hod.

     Výuka náboženství ve Velkých Bílovicích ve škole začne od 7. září dle rozvrhu, Žižkov taktéž dle rozvrhu ve škole.

     Ve čtvrtek bude pravidelná návštěva nemocných v Moravském Žižkově, prosím nahlaste nemocné, kam se má otec Josef stavit. V pátek návštěva NEBUDE - duchovní otec je na pravidelná kontrole u lékaře. Pokud máte zájem o návtěvu zde ve Velkých Bílovicích, tak prosím hahlaste vaše nemocné, duchovní otec se domluví s každým zvlášť na náhradním dni a čase. Děkujeme za pochopení.

     Ve čt bude také pravidelná ADORACE, prosíme zapiště se na rozvrh.