Blog farnosti

Pastýřský list k 245. výročí založení biskupství

Pastýřský list k 245. výročí založení biskupství

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
K 245. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
„RODINA, FARNOST, DIECÉZE“

(přečtěte při bohoslužbách v neděli 16. ledna 2022)

Milé sestry, milí bratři,

po prožití vánočních svátků vstupujeme do dobrodružství dalšího roku. Čekají nás věci dobré i ty horší, o kterých dnes ještě nic netušíme. Zároveň si v něm však budeme připomínat události, které se sice staly někdy v minulosti, ale i dnes pro nás mají velký význam a jsou příležitostí k zastavení a třeba i k oslavě. Tak nějak vnímáme narozeniny i důležité historické mezníky. Na prahu tohoto roku chci připo­menout jubileum, které se dotýká každého z nás – 245. výročí ustavení biskupství v Brně, zřízené bulou papeže Pia VI. dne 5. prosince 1777.

Číst dál
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM

     Milé sestry a bratři,
     dnes slavíme nejkrásnější den, dá se říct hvězdný den v dějinách lidstva – narození Ježíše Krista.

Číst dál
Opatření pro bohoslužby se v nouzovém stavu nemění

Opatření pro bohoslužby se v nouzovém stavu nemění

Vláda ČR dnes, 25. listopadu 2021, vyhlásila po celém území ČR opětovně nouzový stav kvůli stále zhoršující se situaci pandemie covid-19. Vláda v demisi ho vyhlásila na 30 dní s platností od 26. listopadu 2021 18:00 hod. do 25. prosince 2021 23:59 hod.

Číst dál
Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.

  

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
 
Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
 
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Číst dál
Od 1. listopadu dochází ke změně epidemiologických opatření na církevních akcích

Od 1. listopadu dochází ke změně epidemiologických opatření na církevních akcích

Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví. Více informací naleznete v článku.

Číst dál
Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu. Dle biskupské konference 

Téma synoda na jedno místě

Téma synoda na jedno místě

Informace a materiály týkající se synodálního procesu obecně i konkrétně v brněnské diecézi, budou pro zájemce zveřejňovány na webu Biskupství brněnského pod tématem „synoda“.

Konkrétní prováděcí pokyny pro naši diecézi naleznete na těchto odkazech.

1.  https://www.biskupstvi.cz/2021-10-11-biskup-cikrle-zahaji-diecezni-fazi-synody-o-synodalite

2.  https://www.biskupstvi.cz/2021-10-11-diecezni-synodalni-tym

3.  https://www.biskupstvi.cz/2021-10-11-tema-synoda-na-jednom-miste

Číst dál
Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři!
 
Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“.

Číst dál
Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky

Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky

     Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021.

Číst dál
Aktualizovaná opatření Vlády ČR COVID-19

Aktualizovaná opatření Vlády ČR COVID-19

Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda na portále covid.gov.cz v sekci Životní situace - "Církve a náboženství". Zde jsou také uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužebsvatebkřtinpohřbů i poutí.

Číst dál
Září je Dobou stvoření

Září je Dobou stvoření

Každý rok od 1. září do 4. října se křesťanská rodina po celém světě sjednocuje, aby oslavovala Boží dílo stvoření, modlila se a pečovala o Zemi, náš společný domov.

Číst dál
Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi

Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi

Číst dál
Květinová výzdoba

Květinová výzdoba

O květinovou výzdobu našeho pěkného kostela Narození Panny Marie se stará paní Michaela. Moc jí za to děkujeme.

Fotogalerii najdete na tomto odkaze.

 

Zemřel P. Leopold Nesveda, dlouholetý farář ve Velkých Bílovicích

Zemřel P. Leopold Nesveda, dlouholetý farář ve Velkých Bílovicích

PARTE KE STAŽENÍ a tisku

In conspectu angelorum psallam tibi…

Ps 138,1b

Číst dál
Papež ke dni prarodičů: Střežte kořeny, předávej víru mladým a pečujte o nejmenší

Papež ke dni prarodičů: Střežte kořeny, předávej víru mladým a pečujte o nejmenší

V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) a doprovodil je zvláštním videoposelstvím, které bylo dne 22. června 2021 zveřejněno ve Vatikánu.

Číst dál