Blog farnosti

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI

Dne 31. prosince 2022 v 9:34 hodin zemřel ve věku 95 let v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI.

 

Předseda ČBK Jan Graubner

Číst dál
Přání papeže, ke kterému se Duchovní Otec Josef rád přidává

Přání papeže, ke kterému se Duchovní Otec Josef rád přidává

Vánoční stromeček se svými světly nám připomíná Ježíše, který přichází, aby rozjasnil naši temnotu, naši existenci.

„Chceme-li skutečně slavit Vánoce, objevme znovu skrze jesličky překvapení a úžas

Číst dál
Pozvánka na světové dny mládeže v Lisabonu

Pozvánka na světové dny mládeže v Lisabonu

Pozvánka na světové dny mládeže do Lisabonu. Plakátek a více informací k přihlášení v článku.

Číst dál
Jak ušetřit na letecké dopravě do Portugalska na SDM?

Jak ušetřit na letecké dopravě do Portugalska na SDM?

Číst dál
Přihlašování!

Přihlašování!

Přihlas se na Světové dny mládeže s papežem Františkem!

Číst dál
V. BOŽÍ SLOVO V LIDSKÉM SLOVĚ - Přístup přes kontext

V. BOŽÍ SLOVO V LIDSKÉM SLOVĚ - Přístup přes kontext

P ř í s t u p  p ř e s  k o n t e x t

 

10. dopis

20. ledna

Tak co, vy dva!?

Číst dál
Mikulášská

Mikulášská

Srdečně zveme!

Česká kolej Nepomucenum na audienci u papeže Františka

Česká kolej Nepomucenum na audienci u papeže Františka

Číst dál
Týden modliteb za mládež

Týden modliteb za mládež

V týdnu od 13. do 20. 11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Podrobnosti a materiály k týdnu modliteb najdete v článku.

Číst dál
Farní duchovní obnova

Farní duchovní obnova

Srdečně zveme na farní duchovní obnovu.

Pravá a heretická liturgie a víra

Pravá a heretická liturgie a víra

Číst dál
Naši prvokomunikanti

Naši prvokomunikanti

     Ve čtvrtek 6. října 2022 se děti, které v červnu přistoupily k 1. svatému přijímání, zúčastnily diecézního setkání dětí s panem biskupem.

Číst dál
V. BOŽÍ SLOVO V LIDSKÉM SLOVĚ - Biblí se dá dokázat všechno

V. BOŽÍ SLOVO V LIDSKÉM SLOVĚ - Biblí se dá dokázat všechno

B i b l í  s e  d á  d o k á z a t  v š e c h n o

 

9. dopis

17. ledna

Ahoj Gerde!

Číst dál
IV. LIDSKÉ SLOVO - Zahalené poselství

IV. LIDSKÉ SLOVO - Zahalené poselství

Z a h a l e n é  p o s e l s t v í

 

8. dopis

10. ledna

Ahoj!

Číst dál
IV. LIDSKÉ SLOVO - Celé to lidské příslušenství

IV. LIDSKÉ SLOVO - Celé to lidské příslušenství

C e l é  t o  l i d s k é  "p ř í s l u š e n s t v í"

 

7. dopis

1. ledna

Dobré ráno a šťastný nový rok k tomu!

Číst dál