Blog

Mše za oběti pandemie . . .

Mše za oběti pandemie . . .

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za oběti pandemie covid-19 a uspořádala modlitební a eucharistický řetězec za více než 770.000 osob, které v Evropě zemřely na nemoc covid-19.

Tato iniciativa bude probíhat po celou postní dobu a každá země Evropy bude v jeden den postní doby slavit mši svatou; na Českou republiku připadl 17. březen 2021.

K výzvě CCEE se připojuje také brněnské biskupství a ve středu 17. března 2021 v 17.30 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně sloužit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul mši za oběti covidu, za nemocné, zdravotníky a další, kteří při epidemii slouží druhým.

Více https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210305mse-svata-za-obeti-pandemie-za-nemocne-a-za-zdravotniky

Také to dělejte tak . . .

Také to dělejte tak . . .

V období půstu se modlíme Křížovou cestu. Zkusme si o letošním postě s omezeními najít a vybrat svou oblíbenou formu této modlitby. Papež František nosí knížku s modlitbou Křížové cesty u sebe celý rok. Více ⇓

Číst dál
Modlitba

Modlitba

papeže Františka k letošnímu roku sv. Josefa

Číst dál
Loterie svatého Josefa

Loterie svatého Josefa

Svatý Josef je mimořádnou osobností pro svou úlohu v dějinách spásy. Tento světec a mocný přímluvce žil svůj život jako obyčejný, nenápadný, pokorný, avšak statečný člověk. Proto může být blízký každému z nás.

Číst dál
Pro naše školáky . . . a ty, kteří rádi hrají hry na počítači či chytrém telefonu (od 7 do 99 let)

Pro naše školáky . . . a ty, kteří rádi hrají hry na počítači či chytrém telefonu (od 7 do 99 let)

Největší příběhy všech dob

Jeden z největších myslitelů, spisovatelů, pedagogů Jan Amos Komenský napsal: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ Za nejvýznamnější zdroj moudrosti tento „učitel národů“ považoval Bibli.
Publikováno: 4. 3. 2021 12:00

Foto: www.schoolfun.cz

Číst dál
. . . hazard s lidskými životy . . .

. . . hazard s lidskými životy . . .

Obcházeni a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.
. . . Využijme možnosti účastnit se bohoslužeb i ve všední dny, modleme se růženec a prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i kandidáty blahořečení, avšak neobcházejme opatření a nehazardujme s lidskými životy, píše olomoucký arcibiskup k zavedení zpřísněných opatření v boji s koronavirovou pandemií.

Celé slovo arcibiskupa viz dále

Číst dál
Začínáme přípravu na 1. svaté přijímání

Začínáme přípravu na 1. svaté přijímání

Ve středu 3. 3. při mši svaté v 17.40 hod. pro rodiče a děti začínáme přípravu k 1. svatému přijímání. Tuto středu jsou zvány děti z 3A s rodiči a pak příští středu z 3B s rodiči.

Číst dál
Postní Trio biblického sdílení ve farnosti Velké Bílovice

Postní Trio biblického sdílení ve farnosti Velké Bílovice

Milí farníci,

     rád bych vám pro dobu postní, jak jsem již říkal v neděli při kázání, nabídl možnost prožít zkušenost s Písmem svatým trochu jinak, než jsme zvyklí. Pokud se vám tento impuls pro prožití letošní postní doby líbí, prosím kontaktujte mě na e-mail, či SMS zprávou,

Číst dál
Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

“Teď jdeme do Jeruzaléma…” – tímto veršem z Matoušova evangelia (20,18) nadepsal papež František poselství k letošní postní době.

Číst dál
Jak bude letos popelec

Jak bude letos popelec

Popelec v koronavirové době

Světit popel a označovat jím věřící budeme při každé mši svaté na popeleční středu, dle pokynů z Říma.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala nótu o udělování popelce v době pandemie. Podle dokumentu datovaného dnem 12. ledna 2021 a podepsaného prefektem kongregace, kardinálem Robertem Sarahem, a jejím sekretářem, arcibiskupem Arthurem Roche, se kněz po požehnání popela a pokropení svěcenou vodou obrátí ke shromáždění a vysloví formuli uvedenou v římském misálu: „Obraťte se a věřte v evangelium“ anebo „Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš“.

Číst dál
Dostávají se ke mě vaše dotazy . . .

Dostávají se ke mě vaše dotazy . . .

Milí farníci, dotávají se ke mě vaše dotazy .....

předávám e-mail našeho Otce biskupa, který slyší podobné dotazy, jako my faráří ve farnostech.

Milí bratři,

 

dostávají se ke mně vaše dotazy,  jak to bude letos s  liturgickými akcemi, se křty, s prvním  svatým přijímáním, s biřmováním…

Číst dál
Neděle Božího slova

Neděle Božího slova

Vážení přátelé,
Apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“ (Lk 24,45) stanovil papež František, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se zaměřit na Písmo svaté a jakým způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla.

Číst dál
Tříkrálová sbírka proběhne kvůli covidu online

Tříkrálová sbírka proběhne kvůli covidu online

Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření posouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru. Koledníci hledají způsob, jak přinést do domácností po celé České republice požehnání a neohrozit přitom zdraví lidí, kteří do sbírky – mnohdy již pravidelně – přispívají. Aktuálně přijatá opatření navíc ani nedovolují uskutečnit koledu v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Od 1. do 24. ledna 2021 se proto tři králové připravili na koledu virtuální.

Číst dál
Rok sv. Josefa - plnomocné odpustky od 8.12.2o2o - do 8.12.2021

Rok sv. Josefa - plnomocné odpustky od 8.12.2o2o - do 8.12.2021

Číst dál
Vánoční a novoroční pozdrav

Vánoční a novoroční pozdrav

adresovaný všem lidem dobré vůle, žijícím na území Čech, Moravy a Slezska

Přinášíme poselství českých a moravských biskupů k nadcházejícím vánočním svátkům.

Číst dál