Blog

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání,

Číst dál
Svatá liturgie byzantsko-slovanského obřadu v neděli 31. 7. 2022

Svatá liturgie byzantsko-slovanského obřadu v neděli 31. 7. 2022

Svatá liturgie byzantsko-slovanského obřadu náleží do liturgického pokladu katolické církve.

Číst dál
Přežvykujte Boží slovo

Přežvykujte Boží slovo

Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně v neděli 31. října, náměstí sv. Petra

Číst dál
Aplikace Farnost do kapsy

Aplikace Farnost do kapsy

Chcete mít svoji farnost v kapse? Stačí si stáhnout mobilní aplikaci Farnost do kapsy

Číst dál
Základní údaje o Katolické církvi v České republice

Základní údaje o Katolické církvi v České republice

Základní přehled

Číst dál
První pastýřský list biskupa Pavla

První pastýřský list biskupa Pavla

Milí přátelé,

v evangeliu zaznívá: „Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků …“

Číst dál
Slavnostní uvedení biskupa Konzbula do úřadu

Slavnostní uvedení biskupa Konzbula do úřadu

     V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze.

Číst dál
Zrušení dispenze od osobní účasti na nedělní bohoslužbě

Zrušení dispenze od osobní účasti na nedělní bohoslužbě

     Dne 20. 5. 2022 vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru covid-19

Číst dál
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

Číst dál
Týden modliteb za povolání

Týden modliteb za povolání

Týden modliteb - Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře - Církev.cz (cirkev.cz)

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25. března 2022

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25. března 2022

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.

Číst dál
Zemřel P. Michael Špaček

Zemřel P. Michael Špaček

V pátek 18. března 2022 zemřel R. D. ThLic. Michael ŠPAČEK, Th.D., farář v Mikulčicích.

Číst dál
Rozloučení s P. Michaelem Špačkem

Rozloučení s P. Michaelem Špačkem

V pátek 18. března 2022 odešel na věčnost ve věku 71 let P. Michael Špaček, farář ve farnosti Mikulčice.

 

Pamatujme na něj ve svých modlitbách s díky Pánu za jeho život a působení.

 

Parte zde.

 

Číst dál
Slovo Mons. Jana Graubnera k situaci na Ukrajině

Slovo Mons. Jana Graubnera k situaci na Ukrajině

Slovo Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa a metropolity moravského

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

     Od pondělí 14. března 2022 dochází k uvolnění protiepidemických opatření a v kostelích již nebudou povinné respirátory. Čeští a moravští biskupové tak zvou věřící, kteří kvůli pandemii covid-19 omezili fyzickou účast na bohoslužbách, aby se vrátili zpět do kostelních lavic.

Číst dál