Blog

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu. Dle biskupské konference 

Téma synoda na jedno místě

Téma synoda na jedno místě

Informace a materiály týkající se synodálního procesu obecně i konkrétně v brněnské diecézi, budou pro zájemce zveřejňovány na webu Biskupství brněnského pod tématem „synoda“.

Konkrétní prováděcí pokyny pro naši diecézi naleznete na těchto odkazech.

1.  https://www.biskupstvi.cz/2021-10-11-biskup-cikrle-zahaji-diecezni-fazi-synody-o-synodalite

2.  https://www.biskupstvi.cz/2021-10-11-diecezni-synodalni-tym

3.  https://www.biskupstvi.cz/2021-10-11-tema-synoda-na-jednom-miste

Číst dál
Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři!
 
Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“.

Číst dál
Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky

Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky

     Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021.

Číst dál
Aktualizovaná opatření Vlády ČR COVID-19

Aktualizovaná opatření Vlády ČR COVID-19

Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda na portále covid.gov.cz v sekci Životní situace - "Církve a náboženství". Zde jsou také uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužebsvatebkřtinpohřbů i poutí.

Číst dál
Září je Dobou stvoření

Září je Dobou stvoření

Každý rok od 1. září do 4. října se křesťanská rodina po celém světě sjednocuje, aby oslavovala Boží dílo stvoření, modlila se a pečovala o Zemi, náš společný domov.

Číst dál
Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi

Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi

Číst dál
Květinová výzdoba

Květinová výzdoba

O květinovou výzdobu našeho pěkného kostela Narození Panny Marie se stará paní Michaela. Moc jí za to děkujeme.

Fotogalerii najdete na tomto odkaze.

 

Zemřel P. Leopold Nesveda, dlouholetý farář ve Velkých Bílovicích

Zemřel P. Leopold Nesveda, dlouholetý farář ve Velkých Bílovicích

PARTE KE STAŽENÍ a tisku

In conspectu angelorum psallam tibi…

Ps 138,1b

Číst dál
Papež ke dni prarodičů: Střežte kořeny, předávej víru mladým a pečujte o nejmenší

Papež ke dni prarodičů: Střežte kořeny, předávej víru mladým a pečujte o nejmenší

V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) a doprovodil je zvláštním videoposelstvím, které bylo dne 22. června 2021 zveřejněno ve Vatikánu.

Číst dál
Svatý stolec zveřejnil program apoštolské cesty do Budapešti a na Slovensko

Svatý stolec zveřejnil program apoštolské cesty do Budapešti a na Slovensko

Číst dál
Čeští a moravští biskupové se modlí za oběti ničivých povodní v Německu

Čeští a moravští biskupové se modlí za oběti ničivých povodní v Německu

     Čeští a moravští biskupové pamatují v modlitbě na oběti, jejich rodiny a všechny, které zasáhly ničivé záplavy v Severním Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falci.

Číst dál
Pozdrav arcibiskupa Graubnera ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Pozdrav arcibiskupa Graubnera ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Číst dál
Prohlášení biskupů ČR k parlamentním volbám 2021

Prohlášení biskupů ČR k parlamentním volbám 2021

Číst dál
Naše finanční pomoc i modlitby v neděli 27. 6. za zasažené živelnou katastrofou

Naše finanční pomoc i modlitby v neděli 27. 6. za zasažené živelnou katastrofou

Ve sbírce vyhlášené Otcem biskupem na tuto neděli 27. 6. 2021 jsme vybrali ve Velkých Bílovicích: 164 335,- Kč a v Moravském Žižkově: 120 800,- Kč. V Zaječí se vybralo: 7360,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům. Zde naleznete několik fotografií ze zpustošených míst.

Číst dál