Týden Laudato Sí se koná od 16. - 25. května a je vrcholnou událostí Roku Laudato Sí. Organizace Global Catholic Climate Movement, která se zabývá uváděním encykliky Laudato Sí do života, připravila pro Týden Laudato Sí 2021 program, který je dostupný v angličtině. Jedná se o přednášky, diskuze, společné modlitby, atd. Do jednotlivých aktivit je možné se registrovat. Programy budou probíhat v angličtině, španělštině, italštině a zřejmě i v polštině.

Slova papeže Františka k oslavě 5. výročí od vydání Encykliky Laudato Sí: „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dorůstajícím dětem? Tato otázka mne podnítila k tomu, abych vás vyzval k účasti na týdnu Laudato si´ od 16. do 25. května t.r. Půjde o globální kampaň u příležitosti pátého výročí encykliky Laudato si´ věnované péči o společný domov. Opětovně naléhám, aby se reagovalo na ekologickou krizi, volání země a nářek chudých, kteří již nemohou déle čekat. Pečujme o stvoření, které je darem našeho dobrého Boha, Stvořitele. Slavme společně týden Laudato si´. Kéž vám Bůh žehná a nezapomínejte se za mne modlit. Děkuji.“

Nadnárodní program (převážně v anglickém jazyce) probíhá ZDE

Inspirace na každý den Týdne Laudato Si v češtině ZDE.

Zdroj:  www.tydenlaudatosi.cz