Hádej, co to je Gn + Ex + 1S + 2S + 1Pa + atd. = SZ = PZ. Neznáš to? Tedy. Posedlost zkratkami. Copak se dneska musí všechno zkracovat a mrzačit, jen aby se ušetřilo místo a čas?/ Sz znamená asi Starý zákon a NZ podle toho Nový zákon. Ale co znamená „Zákon“/? Ale chci zachovat mír. Uznávám také, že odborníci musejí mít svůj vlastní systém, je to tak ve všech oborech.

     Jinak považuji Tvůj dopis za zajímavý a názorný. Tak lidsky jsem si vznik bible nepředstavoval. Zároveň mě však Tvoje vylíčení znepokojuje. Ty sám jsi někde mluvil o „lidském díle“ a už v minulém dopise jsem se ptal, jak se tam dá najít Boží slovo. Potom, cos teď napsal, musím myslet na jednu nepříliš ušlechtilou hru, kterou jsme kdysi provozovali s kamarády. Jako dárek se předal obrovský balík. Druhý už se těší na bezvadné překvapení, balík je totiž pořádně těžký. Rozbaluje a rozbaluje, odstraňuje jeden obal za druhým, až zbude jen spousta papíru a kus cihly.

     Ty, já se vážně ptám: Co ještě zbude, když se odhalí celý tehdejší lidský podíl na vzniku bible? Mluvíš sice o „zkušenostech“, které tehdy lidé s Bohem udělali. Ale jak mám např. oddělit takové zkušenosti od tehdejších lidských představ? Tedy ještě jednou: Co je obsahem biblického balíku, co je „Boží slovo“?

Martin