nad malostí, nad malostí Boha, který se činí malým, který se nenarodil v okázalosti, ale v chudobě chléva. Abychom se s Ním setkali, musíme k Němu dojít tam, kde je, musíme se snížit, zmenšit se, opustit všechnu marnost. Modlitba je nejlepší způsob, jak poděkovat za tento dar svobodné lásky, jak poděkovat Ježíši, který touží vstoupit do našich domovů a do našich srdcí. Ano, Bůh nás miluje natolik, že s námi sdílí naše lidství a naše životy. Nikdy nás nenechává samotné, je po našem boku za všech okolností, v radosti i ve smutku. I v těch nejhorších chvílích je tu s námi, protože On je Emanuel, Bůh s námi, světlo, které ozařuje temnotu, a něžná přítomnost, která nás doprovází na naší cestě.“

 

Papež k dárcům vánoční výzdoby: Važme si chvil ticha a modlitby - Církev.cz | Zprávy (cirkev.cz)