požádal české a moravské biskupy, aby nechali na budovách jednotlivých biskupství vyvěsit černý prapor až do dne pohřbu emeritního papeže Benedikta XVI. Černý prapor by měl být vyvěšen i na dalších církevních budovách (klášterech, farách), kde je to možné.

V těchto dnech by také kněží měli sloužit mši svatou za zemřelého papeže a do bohoslužeb by měla být zahrnuta speciální přímluva:

 

Prosíme za zemřelého papeže Benedikta XVI.: Děkujeme ti, Bože za život a dílo papeže Benedikta a prosíme tě, odplať mu životem věčným. Nám dopřej, abychom povzbuzeni jeho slovy a činy prohloubili náš vztah k tobě a upevnili víru v tebe.

 

Zároveň předseda ČBK prosí, aby bylo zajištěno vyzvánění zvonů po celé zemi v den a hodinu papežova pohřbu ve čtvrtek 5. ledna 2023 v 9.30 hodin.