https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-02/papez-frantisek-k-postni-dobe-postni-cesta-je-synodalni.html

https://www.cirkev.cz/papez-frantisek-k-postni-dobe-postni-cesta-je-synodalni_21314

Odkaz na křížové cesty:

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/krizove-cesty

Různé tematické věci k postní době a Velikonocům naleznete zde:

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/postni-doba

https://velikonoce.vira.cz/

Požehnané dny postní doby. O. J.