V neděli 26. 3. od 15.00 do 18.00 bude v naší farnosti postní duchovní obnova. Hostem bude Kateřina Lachmanová, autorka mnoha knih s duchovní tématikou. Téma bude: "Kříž jako strom života", knížku se stejným názvem je možné si prohlédnout, zakoupit a nechat si pak i autorkou podepsat.
     Autorka se v ní zamýšlí nad tím, že pohled na Kristův kříž by v nás neměl vyvolávat strach, úzkost ani depresi. Kupodivu nepřináší smrt, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale rozhojňuje život. Proto v něm otcové církve viděli „strom života“.
     Kříž je ústřední symbol křesťanství, proto v něm musí být zakódována radostná zvěst, několikavrstevná „dobrá zpráva“ – bohužel ne vždy na první pohled čitelná. A z toho důvodu vznikla tato knížka: aby nám životodárné tajemství Kristova kříže zazářilo v nové síle a naučili jsme se čerpat z pramenů milosti, které z něj mohutně prýští do všech stran.