Chrámový sbor z Velkých Bílovic je smíšený chrámový sbor, který se skládá z amatérských zpěváků, nadšených pro sborový zpěv a liturgickou hudbu.

Cílem sboru je obohacovat církevní svátky a slavnosti kultivovanou hudbou založenou na tradici evropské církevní hudby. Snaží se do svého repertoáru zařazovat skladby z celé historie liturgické hudby, od gregoriánského chorálu až po součastnost.

Sbor má více než třicetiletou tradici. Ve vedení sboru se vystřídalo několik sbormistrů a varhaníků, např. Dana Hemzová, Jana Zachovalá, varhaník Josef Matějka a Marcela Melková (roz. Kachyňová). Od roku 1996  je sbormistrem Luboš Řehánek, absolvent  kroměřížské konzervatoře. Na při studiu na konzervatoři zpíval ve sboru Victoria schola pod vedením profesora Jiřího Šafaříka. Je aktivním muzikantem a učitelem na ZUŠ Velké Bílovice a v neposlední řadě také hudebním skladatelem zejména chrámové hudby.

V současnosti má sbor okolo 20 členů. Sbor původně zpíval pouze při mších a slavnostních příležitostech v kostele Narození Panny Marie. Po oslovení řeckokatolickou církví byla do repertoáru zařazena staroslověnská východní liturgie sv. Jana Zlatoústého. Pravidelně ji sbor zpívá 5. července na Velehradě a na konci října na sv. Hostýně., ale i jiných místech v České republice, na Slovensku a v Rakousku.

Mezi další pravidelné akce Chrámového sboru z Velkých Bílovic patří každoroční adventní koncert a zpěv České mše vánoční Jakuba Jana Ryby o Vánocích.