rád přepošlu konkrétní kroky ("návod") pro setkání biblického tria či osobně dovysvětlím, co bude třeba.

Váš duchovní Otec Josef

Pět setkání s Ježíšem v evangeliu sv. Lukáše

Kontext je velmi jednoduchý:

 • Setkání jednou za týden v průběhu pěti postních týdnů!
 • Jedno setkání pro jeden týden!
 • Délka trvání setkání max. 60 min!
 • V čase, který vyhovuje všem třem osobám!
 • Na příjemném místě (na faře, u kávy, doma, atd. při dodržení všech hygienických pravidel!) anebo přes SKYPE nebo WHATSAPP! 

 TRIO vznikne, když se tři lidé:

 • zavážou, že se setkají jednou za týden v přátelské atmosféře;
 • domluví se spolu na místě, dni a čase setkání jednou týdně;
 • zavážou se k věrnosti, dochvilnosti a důvěrnosti (nebudou vynášet ven, co se řeklo mezi nimi).

 Členové TRIA:

 • mají Bibli, Nový Zákon nebo jen Evangelium podle Lukáše;
 • přečtou si biblický úryvek před setkáním;
 • používají tabulku v "návodu", který obdrží od Otce Josefa a odpoví na otázky;
 • zapíší si své odpovědi do osobního sešitu;
 • v jednoduchosti se sdílejí;
 • naslouchají druhému a Duchu Svatému!