Skupinky se budou střídat po 14 dnech. Na mši svatou může přijít i rodina, která má zadaný úmysl, ostatní prosím zůstaňte ve svých domevech z důvodu dovoleného počtu účastníků bohoslužeb.