Duchovní správa děkuje všem farníkům, kteří využili rezervačního systému farnosti a objednali si místenku na slavení velikonočního TRIDUA. "Věřícím, kteří nemohou navštívit vlastní kostel, se vřele doporučuje, aby sledovali diecézní bohoslužby jakožto symbol jednoty.“ On-line vysílání bohoslužeb z našeho farního kostela v tyto dny nebude!!

Využijte otevřeného kostela na Velký Pátek a Bílou sobotu k osobní modlitbě - viz. Pořad bohoslužeb.

Všechny následně uvedené bohoslužby, bude možné společně prožívat on-line prostřednictvím YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

Zelený čtvrtek

9.00 hodin -  missa chrismatis – otec biskup Vojtěch.

17.30 hodin - otec biskup Pavel. Přenáší také Radio Proglas.

Velký pátek

15.00 hodin – otec biskup Vojtěch. Přenáší také Radio Proglas.

Bílá sobota

20.30 hodin - oba otcové biskupové

Boží hod velikonoční

10.30 hodin – otec biskup Vojtěch

Na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“  je  možné se také spojit při  Denní modlitbě církve, a to na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy v 7.00 hodin.