Blog - Ohlášky

Svatá liturgie byzantsko-slovanského obřadu v neděli 31. 7. 2022

Svatá liturgie byzantsko-slovanského obřadu v neděli 31. 7. 2022

Svatá liturgie byzantsko-slovanského obřadu náleží do liturgického pokladu katolické církve.

Číst dál
Aplikace Farnost do kapsy

Aplikace Farnost do kapsy

Chcete mít svoji farnost v kapse? Stačí si stáhnout mobilní aplikaci Farnost do kapsy

Číst dál
Základní údaje o Katolické církvi v České republice

Základní údaje o Katolické církvi v České republice

Základní přehled

Číst dál
První pastýřský list biskupa Pavla

První pastýřský list biskupa Pavla

Milí přátelé,

v evangeliu zaznívá: „Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků …“

Číst dál
Slavnostní uvedení biskupa Konzbula do úřadu

Slavnostní uvedení biskupa Konzbula do úřadu

     V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze.

Číst dál
Zrušení dispenze od osobní účasti na nedělní bohoslužbě

Zrušení dispenze od osobní účasti na nedělní bohoslužbě

     Dne 20. 5. 2022 vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru covid-19

Číst dál
Týden modliteb za povolání

Týden modliteb za povolání

Týden modliteb - Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře - Církev.cz (cirkev.cz)

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25. března 2022

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25. března 2022

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.

Číst dál
Zemřel P. Michael Špaček

Zemřel P. Michael Špaček

V pátek 18. března 2022 zemřel R. D. ThLic. Michael ŠPAČEK, Th.D., farář v Mikulčicích.

Číst dál
Slovo Mons. Jana Graubnera k situaci na Ukrajině

Slovo Mons. Jana Graubnera k situaci na Ukrajině

Slovo Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa a metropolity moravského

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

     Od pondělí 14. března 2022 dochází k uvolnění protiepidemických opatření a v kostelích již nebudou povinné respirátory. Čeští a moravští biskupové tak zvou věřící, kteří kvůli pandemii covid-19 omezili fyzickou účast na bohoslužbách, aby se vrátili zpět do kostelních lavic.

Číst dál
Modlit se za Ukrajinu

Modlit se za Ukrajinu

Vyberme si konkrétní cíl naší modlitby.

Číst dál
Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

     Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

     Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.

Číst dál
Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině.

Číst dál
Pastýřský list k 245. výročí založení biskupství

Pastýřský list k 245. výročí založení biskupství

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
K 245. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
„RODINA, FARNOST, DIECÉZE“

(přečtěte při bohoslužbách v neděli 16. ledna 2022)

Milé sestry, milí bratři,

Číst dál