Chcete dát své dítě pokřtít ?

Chcete dát své dítě pokřtít ?

Rozhodli jste se, že dáte své dítě pokřtít. 
Konáte tak za své děti životně důležité rozhodnutí, zda mají svůj život prožívat jako křesťané nebo jako pohané. Co to znamená, žít jako křesťan?

Znamená to, že vaše děti mají přijmout za stěžejní životní zásadu ne násilí, ne nenávist, ale snášenlivost, lásku.

žít jako křesťan v lásce znamená, že vaše děti se mají naučit rozeznávat mezi dvěma láskami: sebeláskou a láskou k bližnímu. Sebeláska, sobectví, to je karikatura lásky, ukradená láska. Láska je člověku dána, aby z něho vycházela a vedla k bližnímu.

Udílení svátosti křtu

Všechna lidská bolest, všechna lidská bída, všechno lidské zoufalství pramení z nedostatku lásky, z lidského sobectví.

Žít jako křesťan, znamená učit se žít jako žil Kristus, učit se mít rád jako On, rozdávat kolem sebe lásku jako On to dělal. Znamená pochopit, že zápas o lepší, lidštější svět se nevybojuje jen větší výrobou a vyšší spotřebou, ale že je to zápas o lásku mezi lidmi.

  •  

    Křest je svátost

    Máme-li pochopit význam křtu, musíme si nejprve uvědomit, že je to svátost. Co jsou to svátosti?

    V katechismu se dočteme, že jsou to viditelná znamení toho, co Kristus v nich působí. Trochu poetičtěji bychom mohli říci, že svátosti jsou Kristovy ruce, které se nás teď dotýkají, že je to Kristův hlas, který k nám teď mluví, že přijetí svátosti je setkání s živým Pánem Ježíšem.

    Jako mezi manžely jsou viditelná znamení jejich neviditelné lásky: dárek, polibek, pohlazení, - tak svátost je viditelným znamením neviditelné lásky Boží.

 

Co působí křest?

Vašemu dítěti dal život Bůh. Chtěl, aby bylo, žilo, má je rád. Křtem svěřujete své dítě do zvláštní Boží péče a ochrany. Stává se i Božím dítětem, získává vyšší, Boží život. Proto se křtu říká znovuzrození z vody a z Ducha svatého. Tahle slova znáte z kostela, z kázání o křtu. Ale jak si představit, co to přinese pro život vašeho dítěte?

Pokřtěný člověk, i vaše dítě, zažije ve svém životě také těžké chvíle, starosti, úzkosti, hřích, nemoc a smrt, jako každý jiný. Ale pokřtěný není na to nikdy sám. Křesťan ví, že je s ním Boží ruka, která ho povede. Ví a požívá, že je Bohem milovaným synem, dcerou.