Farní rady - seznam

Pastorační rada

Zápisy ke stažení

Přílohou ACEB 3/2023 jsou Stanovy pastoračních rad farností brněnské diecéze. Od jejich účinnosti (měsíc po zveřejnění v ACEB) nastává povinnost zřídit do roka pastorační radu farnosti (PRF) i tam, kde dosud zřízena nebyla (je možné mít jednu PRF pro více farností, spravovaných jedním farářem). Tam, kde PRF existují a mají vlastní stanovy, jsou dosavadní stanovy nahrazeny těmito novými. Dosud existující PRF dokončí své funkční období, pokud
jeho délka nepřesahuje dobu, kterou tyto stanovy určují (5 let).
Na webu biskupství budou k dispozici vzory: • jmenovací dekret člena / členů PRF, • slib člena PRF, • zápis o průběhu voleb se společným dekretem zvolených členů.

Jméno
Petr Jilka
Jolana Koňaříková
Petr Osička
Vladimír Oslzlý
Eva Pavúčková
RNDr. Alžběta Petrů
Mgr. Marie Rumanová
Luboš Řehánek dipl. um.

Rada ekonomická

Zápisy ke stažení

Ekonomická rada farnosti se setkává společně s pastorační radou. Zápisy jsou tedy společné, viz. pastorační rada.

Jméno
Josef Chyba
Petr Jilka
Vladimír Oslzlý
Eva Pavúčková
Marta Vicanová