Farní rady - seznam

Pastorační rada

Zápisy ke stažení

Přílohou ACEB 3/2023 jsou Stanovy pastoračních rad farností brněnské diecéze. Od jejich účinnosti (měsíc po zveřejnění v ACEB) nastává povinnost zřídit do roka pastorační radu farnosti (PRF) i tam, kde dosud zřízena nebyla (je možné mít jednu PRF pro více farností, spravovaných jedním farářem). Tam, kde PRF existují a mají vlastní stanovy, jsou dosavadní stanovy nahrazeny těmito novými. Dosud existující PRF dokončí své funkční období, pokud
jeho délka nepřesahuje dobu, kterou tyto stanovy určují (5 let).
Na webu biskupství budou k dispozici vzory: • jmenovací dekret člena / členů PRF, • slib člena PRF, • zápis o průběhu voleb se společným dekretem zvolených členů.

Jméno
Milan Hromek
Miroslav Kachyňa
Marcela Kachyňová
Anežka Kachyňová
Petr Osička
Marie Rumanová
Radim Silný
Rostislav Snovický
Václav Svoboda
Helena Šťavíková
Marie Tomšejová

Rada ekonomická

Zápisy ke stažení

Ekonomická rada farnosti se setkává společně s pastorační radou. Zápisy jsou tedy společné, viz. pastorační rada.

Jméno
Petr Jilka
Vladimír Oslzlý
Eva Pavúčková
Marta Vicanová