Farní rady - seznam

Pastorační rada

Zápisy ke stažení

Jméno
Milan Hromek
Miroslav Kachyňa
Anežka Kachyňová
Marcela Kachyňová
Petr Osička
Marie Rumanová
Radim Silný
Rostislav Snovický
Václav Svoboda
Helena Šťavíková
Marie Tomšejová

Rada ekonomická

Zápisy ke stažení

Jméno
Petr Jilka
Vladimír Oslzlý
Eva Pavúčková
Marta Vicanová