Pastorační rada - seznam zápisů

Příští setkání farní rady je 29. 5. 2023 v 18.45 hod.

Datum uskutečnění
18.9.2023
29.8.2022
21.2.2022
24.1.2022
18.10.2021