Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 08:00 Adorace
  Adorace
  • 08:00 - 16:00
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  celodenní výstav od 8.00 VB a od 9.00 MŽ

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Boženu a Pavla Buzrlovy, 2 vnuky, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 18:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:10 - 18:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  na poděkování za 80. roků života, manžela, s prosbou o Boží pomoc do dalšího života a šťastnou hodinku smrti

2sv. Marcelina a Petra, mučedníků
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Františka Nováka, rodiče, švagra a duše v očisti

 • 18:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:10 - 18:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Antonína Osičku, dceru, živou i † rodinu a obrácení hříšníků

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • 07:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:15 - 07:50
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  ke cti Panny Marie

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: farní kostel sv. Jana Křtitele Zaječí (Zaječí)

  za rodinu ve které bude vyrůstat nově pokřtěné dítě

4Nejsvětější Trojice
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za sobě svěřený lid (za farníky)

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  na poděkování za 50. let manželství s prosbou o další pomoc

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Jana Mikulicu, dar zdraví v rodině, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 14:00 Adorace
  Adorace
  • 14:00 - 14:30
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  svátostné požehnání - Te Deum prvokomunikantů

 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 15:30
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  svátostné požehnání - Te Deum prvokomunikantů

5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6sv. Norberta, biskupa
7středa 9. týdne v mezidobí
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  na jistý úmysl

 • 18:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:10 - 18:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Františka Šuráně k nedožitým 100.narozeninám, manželku, rodiče z obojí strany a duše v očistci

8Těla a Krve Páně
 • 18:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:10 - 18:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  na jistý úmysl

9sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Marii Gardášovu, manžela, zetě, 2-je rodiče a duše v očistci

 • 18:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:10 - 18:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za živé i † spolužáky z ročníku 1957 a 1958 Marii Hromkovou, jejich rodiny a duše v očistci

10sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:15 - 07:50
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za P. Jana Zelinku a kněze, kteří působili v naší farnosti

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  svatba se mší Petr Jung a Lucie Jurásková

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: farní kostel sv. Jana Křtitele Zaječí (Zaječí)

  dle domluvy

1110. neděle v mezidobí
12pondělí 10. týdne v mezidobí
13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
14středa 10. týdne v mezidobí
15sv. Víta, mučedníka
16Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Miloslava Tomšeje, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 18:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:10 - 18:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Marii Skoupilovu, manžela, sestru Hedviku, oboje rodiče a duše v očistci

17Neposkvrněného srdce Panny Marie
 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  svatba se mší Lukáš Čech a Miroslava Slámová

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: farní kostel sv. Jana Křtitele Zaječí (Zaječí)

  dle domluvy

1811. neděle v mezidobí
19sv. Romualda, opata
 • 18:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:10 - 18:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Františka a Boženu Osičkovy, syna a rodiče z obojí strany

20úterý 11. týdne v mezidobí
21 sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  na poděkování P. Bohu a Panně Marii za 10. let manželství s prosbou o další pomoc

 • 18:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:10 - 18:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  na poděkování za 50 let manželství, za 70 let života, dar zdraví a ochranu Panna Marie

22sv. Paulína Nolánského, biskupa
 • 18:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:10 - 18:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Lucii Janečkovu, manželku, dceru a živou i † rodinu

23pátek 11. týdne v mezidobí
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Karla Cabalu, 2 rodiče, živou i † rodinu Cabalovu, Svobodovu a duše v očistci

 • 18:10 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:10 - 18:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Libora Pantůčka a duše na které nikdo nepamatuje

24Narození sv. Jana Křtitele
 • 07:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:15 - 07:50
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  ( volná intence )

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: farní kostel sv. Jana Křtitele Zaječí (Zaječí)

  dle domluvy

2512. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Petra Moudrého k 1. výročí, živou i † rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Miroslava Valentu, rodiče, živou i † rodinu

26pondělí 12. týdne v mezidobí
 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 06:20
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou

27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 23:59
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 23:59
  • Označení: Bílovice ()

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou

 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 23:59
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou

29sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 23:59
  • Označení: Bílovice ()

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou

 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 23:59
  • Označení: Bílovice ()

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou

 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 23:59
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou

30svatých prvomučedníků římských
 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 23:59
  • Označení: Bílovice ()

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou

 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 23:59
  • Označení: Bílovice ()

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou

 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 23:59
  • Označení: Bílovice ()

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou

 • 00:00 Oznámení
  Oznámení
  • 00:00 - 23:59
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  v tomto týdnu má duchovní otec plánovanou dovolenou