Kalendář akcí a událostí farnosti

Listopad 2020

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • Bílovice

  za farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • M. Žižkov

  za Františka a Marii Strýčkovy, bratry, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • Bílovice

  za rodiče Zajícovy, syna Františka, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 14:00 Adorace
  Adorace
  • 14:00 - 14:30
  • Bílovice

  Podávání svatého přijímání v čase od 14.00 do 14.45 hod. při dodržení všech předpisů - vzdálenost, roušky, desinfekce. Je možné v tomto čase požádat o svátost smíření. Zpovídat se bude v Božím hrobě, kde snadněji dodržíme 2m vzdálenost.

2
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Bílovice

  mše svatá ve farním kostele - za zemřelé kněze a biskupy brněnské diecéze

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • M. Žižkov

  mše svatá na hřbitově (kaple) - za všechny zemřelé. Po mši při dodržení předpisů bude krátká modlitba a pokropení hrobů na hřbitově, prosíme, aby jste se shromáždili, každý u svého rodinného hrobu

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 15:00
  • Bílovice

  mše svatá na hřbitově (kaple) - na úmysl papeže. Po mši bude krátká modlitba a vykropení hrobů na hřbitově, prosíme shromážděte se každý u svého rodinného hrobu!

345
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 15:30
  • Bílovice

  pohřeb paní Marie Teturové

 • 16:30 Adorace
  Adorace
  • 16:30 - 17:15
  • M. Žižkov

  ADORACE od 9.00 hod., v 16.30 hod. mše svatá NEBUDE - pro jednotlivě přicházející se bude podávat jen svaté přijímání, od 16.45 do 17.00 hodin příležitost ke svátosti smíření

 • 17:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:40 - 18:25
  • Bílovice

  za Jana Kachyňu, otce, na poděkování a za ochrnu Panny Marie, obrácení hříšníků a duše v očistci

6
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:15
  • M. Žižkov

  za Františka Mečla, manželku, živé i † rodiče a duše v očitci

 • 17:40 Oznámení
  Oznámení
  • 17:40 - 18:25
  • Bílovice

  mše svatá NEBUDE - pro jednotlivě přicházející se bude podávat jen svaté přijímání, od 18.00 hodin příležitost ke svátosti smíření

78
9
 • 17:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:40 - 18:25
  • Bílovice

  za Josefa a Anežku Spěvákovy, živou i † rodinu Spěvákovu, Herůfkovu a duše v očistci

1011
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:15
  • M. Žižkov

  za Marii Střelskou, manžela, dceru,  živou i † rodinu, obrácení hříšníků a duše v očistci

 • 17:40 Adorace
  Adorace
  • 17:40 - 18:25
  • Bílovice

  svátost smíření a po 10 min. bude podávání svatého přijímání, při zájmu se opět cyklus zopakuje, tak aby se neshromažďoval větší počet cizích osob pohromadě

12
 • 08:00 Adorace
  Adorace
  • 08:00
  • Bílovice

  od 8.00 hod. do 17.40 hod. výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé tiché adoraci

 • 09:00 Adorace
  Adorace
  • 09:00
  • M. Žižkov

  od 9.00 hod. celodenní adorace; od 16.15 příležitost ke svátosti smíření a v 16.30 hod podávání svátého přijímání

 • 17:40 Adorace
  Adorace
  • 17:40 - 18:25
  • Bílovice

  MŠE SVATÁ NEBUDE, je příležitost ke svátosti smíření od 17.40 hod. a po 10 min. následuje podávání svatého přijímání

13
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:15
  • M. Žižkov

  za Ludmilu Veverkovu, manžela a duše v očistci

 • 17:40 Adorace
  Adorace
  • 17:40 - 18:25
  • Bílovice

  MŠE SVATÁ NEBUDE, je příležitost od 17.40 hod. ke svátosti smíření a po 10 min. podávání svatého přijímání

14
 • 07:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:15 - 08:00
  • Bílovice

  na poděkování za 60 roků společného života, dar zdraví, živou i † rodinu s prosbou o další pomoc

15
1617181920
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:15
  • M. Žižkov

  za Josefa Konečného, 2-je rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci a obrácení hříšníků

 • 17:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:40 - 18:25
  • Bílovice

  za Jarmilu Šindelářovu, rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci

2122
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • Bílovice

  za Klementa a Marii Vaňkovy, dceru, syna, zetě a živou i † rodinu a duše v očistci

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • M. Žižkov

  za Marii Jílkovu, živou i † rodinu Jílkovu, Prátovu, nenarozené děti a duše v očistci

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • Bílovice

  za farníky - zvláště za mládež

 • 14:00 Adorace
  Adorace
  • 14:00 - 14:30
  • Bílovice

  v čase od 14.00 do 14.45 hod. podávání svatého přijímání a možnost svaté zpovědi

23
 • 17:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:40 - 18:25
  • Bílovice

  Za rodinu Šlapákovu a Fridrichovu, živé i zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince a za duše v očistci

2425
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:15
  • M. Žižkov

  za Pavla a Boženu Buzrlovy, dva vnuky, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 17:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:40 - 18:25
  • Bílovice

  za Annu Křivánkovu při 20. výročí úmrtí, manžela, živou i † rodinu a duše v očistci

2627
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:15
  • M. Žižkov

  za Vladimíra Buzrlu, rodiče Buzrlovy a Blažkovy, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 17:40 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:40 - 18:25
  • Bílovice

  Za živé i zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince a za duše v očistci

2829
30