Kalendář akcí a událostí farnosti

Listopad 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Všech svatých
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Jana Kachyňu, rodiče a duše v očistci

2 na všechny věrné zemřelé
3sv. Martina de Porres, řeholníka
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:05
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Pavla a Boženu Buzrlovy, 2 vnuky, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za zemřelé kněze a biskupy brněnské diecéze

4sv. Karla Boromejského, biskupa
531. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Marii Piškulovu k 1. výročí, rodiče a na poděkování za 50 let manželství s prosbou o další pomoc

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Marii Ivičicovu, manžela, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Josefa Valentu, rodiče a živou i † rodinu

6pondělí 31. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Na poděkování za vyslyšené prosby

7úterý 31. týdne v mezidobí
8středa 31. týdne v mezidobí
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:05
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za rodiče Svobodovi, čtyři dcery, rodinu Piškulovou, Hanákovu, Skoupilovu, Cabalovu, Hurbanovu, rodinu Svobodovu a duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Bartoloměje Tetura, manželku, 2 dcery a 2 zetě

9Posvěcení lateránské baziliky
10sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:05
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  na jistý úmysl

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  na poděkování za 60 roků manželství s prosbou o další pomoc

11sv. Martina Tourského, biskupa
1232. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  na poděkování za 50 let manželství s prosbou o další pomoc

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za rodiče Zajícovy, syna Františka, živou i † rodinu a duše v očistci

13sv. Anežky České, panny
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Marii Teturovou, manžela, syna a živou a † rodinu

14úterý 32. týdne v mezidobí
15sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:05
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Annu a Ludvíka Maršálkovy, 2 rodiče,2 zetě, živou a †rodinu a duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Leopolda Svobodu, manželku,dceru, syna , zetě,snachu a živou a † rodinu

16sv. Markéty Skotské
 • 07:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:15 - 07:50
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Františka a Františku Šlapákovy, živé i † příbuzné, přátele a dobrodince a duše v očistci

17sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nebo sobotní památka Panny Marie
1933. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za † Klementa Vaňka, manželku, dceru, syna, zetě a živou i † rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Ludmilu a Pavla Veverkovy, 2 rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za † maminku Marii Teturovou k 3. výročí  úmrtí, živou i zemřelou rodinu

 • 14:00 Adorace
  Adorace
  • 14:00 - 14:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  svátostné požehnání

20pondělí 33. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Jarmilu Šindelářovu, rodiče a živou i † rodinu

21Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • 07:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:15 - 07:50
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  na jistý úmysl

22sv. Cecílie, panny a mučednice
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:05
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Marii Střelskou, manžela, dceru, živou i † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Josefa a Anežku Spěvákovy, rodiče Spěvákovy, Hrůfkovy, manžele Svobodovy

23sv. Klementa I., papeže a mučedníka
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  na jistý úmysl

24sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:05
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Josefa Konečného, 2 rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Františka Strýčka, 2 rodiče a živou i † rodinu

25sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:15 - 07:50
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Petra Polacha při 20 výročí úmrtí, † rodiče a duše v očistci

 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 16:40
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Zaječí (Zaječí)

  dle domluvy

26Ježíše Krista Krále
27pondělí 34. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Marii Grofovu ke 30. výročí úmrtí, manžela a za rodiče Urbánkovy, a duše v očistci

28úterý 34. týdne v mezidobí
29středa 34. týdne v mezidobí
 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 14:35
  • Moravský Žižkov - hřbitovní kaple

  pohřeb paní Věry Slámové

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:05
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za Františka a Cecilii Grofovy a za Radka a Jana Nedbalcovy a duše v očistci

30sv. Ondřeje, apoštola