Kalendář akcí a událostí farnosti

Srpen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  ( volná intence )

2sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  Za zemřelého Františka Michalicu, sestru Květu, švagra, rodiče, živou a zemřelou rodinu.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Jiřího Sedla, živou a zemřelou rodinu, obrácení hříšníků a duše v očistci.

3sobota 17. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
418. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Vladislava Vaňka, rodiče , tchána a živou a zemřelou rodinu Vaňkovu a Brůčkovu.

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  Za Cyrila a Annu Konečných, dvoje rodiče a duše v očistci.

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Ludvíka Vaňka,syna, rodiče  a rodinu Baršovu, Tesařovu, Bednářovu a Zajícovu

5Posvěcení římské baziliky Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Jaroslava Tetura, manželku, syna a za živou i zemřelou rodinu.

6Proměnění Páně
7sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  Za Marii a Václava Konečných, dvě dcery, vnuka, živou i zemřelou rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Antonína Mikoláše k 1. výročí úmrtí, živou a †rodinu Mikolášovu, Máchovu, Svobodovu a duše v očistci.

8sv. Dominika, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Marii Skoupilovou, k 1. výročí úmrtí, manžela  a a za živou a †rodinu

9sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  Za Jaroslava Osičku, dvoje rodiče, bratra, živou i zemřelou rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  ( volná intence )

10sv. Vavřince, mučedníka
1119. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Marii a Antonína Zapletalovi, bratra Ferdinanda a a za živou a †rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  Za Vlastimila Osičku, manželku, živou i zemřelou rodinu a pevnou víru v rodinách.

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  za sobě svěřený lid, zvláště mládež

12sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Boženu Kachyňovu, manžela, syna , rodiče a a za živou a †rodinu

13sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
14sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  Za Josefa Hromka, manželku, snachu, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Jindřicha a Jiřinu Nešporovi, a za celou živou a † rodinu

15Nanebevzetí Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Ludmilu Vaškovou, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

16sv. Štěpána Uherského
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  Za Jaroslava Čapku, dvoje rodiče, sourozence, za živou a † rodinu a za duše v očistci.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za zemřelého Cyrila Duška, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

17sobota 19. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 11:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 11:00 - 11:50
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  svatba se mší Jiří Petráš ∝ Veronika Osičková

 • 13:00 Mše svatá, Svatba
  Mše svatá, Svatba
  • 13:00 - 13:45
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  svatba se mší svatou Ondřej Bařina ∞ Kateřina Vrbovská

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:20
  • farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Zaječí (Zaječí)

  ( volná intence )

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:25
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  Za Cyrila Duška, manželku, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci.

1820. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Ludvíka Osičku ke 100. výročí narození, jeho manželku, syna a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  HODY - za mládež

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Na poděkování za všechna přijatá dobrodiní, zemřelé i živé příbuzné přátele a dobrodince a duše v očistci. Za ty, kdo nepoznali Boží lásku, jako veliký Boží dar, pokoj v lidských srdcích a mír ve světě.

19sv. Jana Eudese, kněze
20sv. Bernarda, opata a učitele církve
21sv. Pia X., papeže
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  Za Vlastu Michalicovu, rodiče, bratra, sestru, švagra, obrácení hříšníků a duše v očistci.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Annu Kachyňovu, 2 manžele, dceru, 2 syny a za živou a †rodinu a duše v očistci

22Panny Marie Královny
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  ( volná intence )

23sv. Růženy z Limy, panny
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:35
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  Za Miroslava Osičku k 1. výročí, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci.

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Josefa a Veroniku Bělochovi, syna , a vnuka Jana Svobodu, a duše v očistci

24sv. Bartoloměje, apoštola
2521. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Jaroslava a Marii Maršálkovi, syna Františka, vnuka Miroslava , dvoje rodiče a duše v očistci

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:55
  • kostel Panny Marie Vítězné
  • Označení: Žižkov (Moravský Žižkov)

  za Pavla a Ludmilu Michalicovy, živou i zemřelou rodinu Michalicovu a Rampáčkovu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:25
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  Za Františku Buzrlovou, manžela, dva syny , zetě , vnuka a duše v očistci

26pondělí 21. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:35
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Bílovice (Velké Bílovice )

  ( volná intence )

27sv. Moniky
28sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29Umučení sv. Jana Křtitele
30pátek 21. týdne v mezidobí
31sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie