Kontaktujte nás

Sídlo farního úřadu

Adresa farního úřadu

Žerotínovo nám. 234,
691 02 Velké Bílovice

Telefonní čísla

519 346 234 (farní úřad)
730 587 168 (farář)

Emailový kontakt

velkebilovice@dieceze.cz

Další informace

Duchovní správce Otec Josef Chyba je Vám k dispozici kdykoliv, zvláště jedná-li se o návštěvu nemocného. S jistotou jej zastihnete v kostele půl hodiny přede mší svatou anebo po jejím skončení (viz pořad bohoslužeb).