Kontaktujte nás

Sídlo farního úřadu

Adresa farního úřadu

Žerotínovo nám. 234,
691 02 Velké Bílovice

IČ: 65804627

Telefonní čísla

519 346 234 (farní úřad)
730 587 168 (farář)

Emailový kontakt

[email protected]

Další informace

z Velkých Bílovic je spravována excurrendo Římskokatolická farnost Zaječí, Školní 2, 691 05 Zaječí

Duchovní správce Otec Josef Chyba je Vám k dispozici kdykoliv, zvláště jedná-li se o návštěvu nemocného. S jistotou jej zastihnete v kostele půl hodiny přede mší svatou anebo po jejím skončení (viz pořad bohoslužeb).