Kontaktujte nás

Sídlo farnosti

Adresa farnosti

Žerotínovo nám. 234,
691 02 Velké Bílovice

IČO: 65804627

Č.Ú.: 1382018349/0800

IBAN: CZ7808000000001382018349

Telefonní čísla

519 346 234 (farnost)
730 587 168 (farář)

Emailový kontakt

[email protected]

Další informace

z Velkých Bílovic je spravována excurrendo Římskokatolická farnost Zaječí, Školní 2, 691 05 Zaječí

Duchovní správce Otec Josef Chyba je Vám k dispozici kdykoliv, zvláště jedná-li se o návštěvu nemocného. S jistotou jej zastihnete v kostele půl hodiny přede mší svatou anebo po jejím skončení (viz pořad bohoslužeb). 

Zapojené farnosti

Římskokatolická farnost Velké Bílovice

Adresa: Žerotínovo nám. 234,
691 02 Velké Bílovice

Telefon: 519 346 234 (farnost)
730 587 168 (farář)

IČO: 65804627

E-mail: [email protected]

Č.Ú.: 1382018349/0800

IBAN: CZ7808000000001382018349

Římskokatolická farnost Zaječí

Adresa: Školní 1,
691 05 Zaječí

Telefon:

IČO: 64520625

E-mail: [email protected]

Č.Ú.: 1393892349/0800

IBAN: CZ7608000000001393892349