Velké Bílovice

Logo Bílovice
O místu:

kostel farní Narození Panny Marie - Barokní kostel z let 1765 - 67 byl postaven na renesančních základech bratrského kostela z r. 1564. Kostel zmiňován r. 1254. Kdysi jmění opatství na Velehradě. Fara, kterou založilo opatství na Velehradě, byla v letech 1492 - 1547 pod patronátem kanovnické prebendy podivínské, 1731 fara znovu zřízena. Matriky od r. 1831. Hody v neděli po Narození Panny Marie - 8. 9.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 30.9. do 10.10.2022)

Den Čas Druh intence
pátek
30.9.
18:00 Mše svatá

za Marii Macinkovu, manžela, syna a 2-je rodiče

sobota
1.10.
07:15 Mše svatá

na poděkování za 50. let života a obrácení hříšníků

11:30 Mše svatá

svatba Kateřina Kružíková ∝ Petr Kopuletý

neděle
2.10.
07:30 Mše svatá

za Karla Polácha a za živou i † rodinu Poláchovu a Maťákovu 

10:30 Mše svatá

za Josefa Růžičku k 1. výročí, sestru Marii Zapletalovou, manžela a rodiče z obojí strany

14:00 Adorace

svátostné požehnání

pondělí
3.10.
18:00 Mše svatá

za Ludmilu a Karla Osičkovy a 2 zetě

středa
5.10.
18:00 Mše svatá

za Františka Vaňka, rodiče, duše v očistci

čtvrtek
6.10.
18:00 Mše svatá

na poděkování za dožití 70 let života, manžela a 2 rodiče a duše v očistci; od 8.00 hod. ADORACE CELÝ DEN

pátek
7.10.
18:00 Mše svatá

za Miroslava Švrčka, rodiče a duše v očistci

neděle
9.10.
07:30 Mše svatá

za rodinu Leblochovu, 3 syny, zetě, vnuka, živou i † rodinu a duše v očistci

10:30 Mše svatá

za Rudolfa Podrazila k 1. výročí úmrtí

14:00 Adorace

svátostné požehnání

Sdílejte info