Velké Bílovice

Kliknutím mapku aktivujete
Logo farní kostel Narození Panny Marie
O místu:

kostel farní Narození Panny Marie - Barokní kostel z let 1765 - 67 byl postaven na renesančních základech bratrského kostela z r. 1564. Kostel zmiňován r. 1254. Kdysi jmění opatství na Velehradě. Fara, kterou založilo opatství na Velehradě, byla v letech 1492 - 1547 pod patronátem kanovnické prebendy podivínské, 1731 fara znovu zřízena. Matriky od r. 1831. Hody v neděli po Narození Panny Marie - 8. 9.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 10.6. do 20.6.2023)

Den Čas Druh intence
sobota
10.6.
07:15 Mše svatá

za P. Jana Zelinku a kněze, kteří působili v naší farnosti

neděle
11.6.
08:30 Mše svatá

za Antonína Bílka a Vladimíra Vajbara a celou živou i † rodinu

09:30 Akce
10:50 Mše svatá

za Františka Valentu, živou i † rodinu Valentovu a Osičkovu

pondělí
12.6.
18:10 Mše svatá

za Jiřinu a Jindřicha Nešporovy, živou i † rodinu a duše v očistci

středa
14.6.
18:10 Mše svatá ( volná intence )
čtvrtek
15.6.
18:10 Mše svatá ( volná intence )
pátek
16.6.
18:10 Mše svatá

za Marii Skoupilovu, manžela, sestru Hedviku, oboje rodiče a duše v očistci

sobota
17.6.
11:30 Mše svatá

svatba se mší Lukáš Čech a Miroslava Slámová

neděle
18.6.
07:30 Mše svatá

za Františku Osičkovu, manžela, syna, snachu a zetě a živou i † rodinu

10:45 Mše svatá

za farníky

pondělí
19.6.
18:10 Mše svatá

za Františka a Boženu Osičkovy, syna a rodiče z obojí strany

Místo uskutečnění

48.8469003N, 16.8947131E

Sdílejte info