Velké Bílovice

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Bílovice
O místu:

kostel farní Narození Panny Marie - Barokní kostel z let 1765 - 67 byl postaven na renesančních základech bratrského kostela z r. 1564. Kostel zmiňován r. 1254. Kdysi jmění opatství na Velehradě. Fara, kterou založilo opatství na Velehradě, byla v letech 1492 - 1547 pod patronátem kanovnické prebendy podivínské, 1731 fara znovu zřízena. Matriky od r. 1831. Hody v neděli po Narození Panny Marie - 8. 9.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 3.2. do 13.2.2023)

Den Čas Druh intence
pátek
3.2.
18:10 Mše svatá

za nová kněžská a řeholní povolání

sobota
4.2.
07:15 Mše svatá

ke cti Panny Marie

neděle
5.2.
07:30 Mše svatá

za rodiče Soukalovy, zetě, vnuka a živou i † rodinu a duše v očistci 

10:30 Mše svatá

za sobě svěřený lid (farníky)

pondělí
6.2.
18:10 Mše svatá

za Otce Libora a rodiče

středa
8.2.
18:10 Mše svatá

za rodiče Mádlovy, 3 syny, 2 zetě, živou i † rodinu a duše v očistci

pátek
10.2.
18:10 Mše svatá ( volná intence )
sobota
11.2.
07:15 Mše svatá ( volná intence )
neděle
12.2.
07:30 Mše svatá

za rodiče Maťákovy, dceru Marii, zetě Antonína a duše v očistci

10:30 Mše svatá

za sobě svěřený lid

pondělí
13.2.
18:10 Mše svatá

za Františka Kachyňu, rodiče, sourozence a živou i † rodinu a duše v očistci

Sdílejte info