excurrendo Zaječí

Logo Zaječí
O místu:

Římskokatolická farnost Zaječí, Školní 2, 691 05 Zaječí; korespondenční adresa je: Římskokatolická farnost Velké Bílovice, Žerotínovo nám. 234, 691 02 Velké Bílovice

excurrendo - správa z Velkých Bílovic

kostel farní sv. Jana Křtitele - Pozdně gotický kostel z r. 1508. V roce 1848 vyhořel, opraven r. 1860. V letech 1911 - 1913 byla přestavěna loď a věž, gotický presbytář se síťovou žebrovou klenbou zůstal zachován. Kostel zmiňován 1267, posvěcen 19. 8. 1913. Fara 1252 pod patronátem žďárského opatství, 1396 - 1668 mu inkorporována. Matriky vedeny od r. 1687, částečně od r. 1606. Farní kronika od r. 1911. Pouť v sobotu po sv. Janu Křtiteli - 24. 6.

IČO farnosti 64520625

č. ú. farnosti je 1393892349/0800

číslo transparentního účtu na opravu fary je 6013377349/0800. Děkujeme všem dárcům a sponzorům za dary na plánovanou opravu farní budovy.

Sdílejte info