Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE A ZAJEČÍ
od 21. 7. do 28. 7. 2024 - 30. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21. 7.
16. neděle v mezidobí 07:30 Bílovice: Za Václava Šebestu, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci.
09:00 Žižkov: Za Marii Forejtníkovu, manž. rodiče, Františka Počtu, rodiče, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci.
10:30 Bílovice: za rodiče Valovi, Slámovi,duše v očistci a obrácení hříšníků
PO
22. 7.
svátek sv. Marie Magdalény 18:00 Bílovice: Úmysl za Annu Svobodovou, manžela a dvoje rodiče
ÚT
23. 7.
svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy Dnes mše sv. není
ST
24. 7.
sv. Šarbela Machlúfa, kněze 17:00 Žižkov: ( volná intence )
18:00 Bílovice: Za Helenu Garčicovou, manžela, bratra, rodiče a duše v očistci.
ČT
25. 7.
svátek sv. Jakuba, apoštola 18:00 Bílovice: Poděkování pánu Bohu za 80 let života s prosbou o pomoc do dalších let

26. 7.
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 17:00 Žižkov: Za Rostislava Nejezchlebu, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu, obrácení hříšníků a duše v očistci.
18:00 Bílovice: Poděkování za 70 let života za zemřelého manžela s prosbou o další pomoc
SO
27. 7.
památka sv. Gorazda a druhů 07:15 Bílovice: Za Josefa Polacha, vnuka, rodiče, za živou a zemřelou rodinu
17:30 Zaječí: ( volná intence )
NE
28. 7.
17. neděle v mezidobí 07:30 Bílovice: Za Marii Podrazilovu, manžela, syna , rodinu Lanžhotskou a a za živou a †rodinu
09:00 Žižkov: Za Hedviku a Josefa Očenáčkovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
10:30 Bílovice: Na poděkování za 80. let života s prosbou o další pomoc.

Příležitostná oznámení v neděli 21. července 2024: