Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 26.11. do 3.4.2021

Den Čas Místo a text
čtvrtek
26.11.
08:00 Bílovice: ADORACE zkončená v 17.40 mší svatou
17:40 Bílovice: za Františku Sedláčkovu, manžela, Boženu Nečasovu, živou i † rodinu a duše v očistci
pátek
27.11.
16:30 M. Žižkov: za Vladimíra Buzrlu, rodiče Buzrlovy a Blažkovy, živou i † rodinu a duše v očistci
17:40 Bílovice: Za živé i zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince a za duše v očistci
sobota
28.11.
07:15 Bílovice: Za Jenovéfu Zapletalovou, manžela, syna Miroslava, obrácení v rodině a duše v očistci.
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
29.11.
07:30 Bílovice: za farníky
09:00 M. Žižkov: na poděkování za 50 roků manželství, dar víry a zdraví pro celou rodinu
10:30 Bílovice: za Hedviku a Jaroslava Poláchovy, 2 syny, Boží požehnání pro celou rodinu a duše v očistci
14:00 Bílovice: podávání svatého přijímání
pondělí
30.11.
17:40 Bílovice: Za zachranu manželství
středa
2.12.
16:30 M. Žižkov: na jistý úmysl
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
3.12.
16:30 Bílovice: za živé i † biskupy, kněze a řeholníky
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
4.12.
16:30 M. Žižkov: na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 75. roků života, rodiče, ž. i † rodinu přeložena
17:40 Bílovice: za nemocné a ty, kteří je opatrují
sobota
5.12.
07:15 Bílovice: ke cti Panny Marie
15:30 Zaječí: Za farnost. Za zdravotníky a všechny, kteří nasazují své životy v době pandemie, za nemocné, osamělé a umírající. Za její zastavení. Prosba o pokoj, mír a vzájemnou lásku, o Boží milosrdenství a uzdravení nás všech i naší planety.
neděle
6.12.
07:30 Bílovice: za rodiče Leblochovy, 3 syny, zetě, živou i † rodinu a duše v očistci
09:00 M. Žižkov: za Cyrila a Cecilii Trpělkovy, syna, živou i † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků
10:30 Bílovice: za Růženu Osičkovu, manžela, syna, živou i † rodinu Osičkovu, Pálkovu a duše v očistci
14:00 Bílovice: svátostné požehnání
14:30 Bílovice: mikulášská nadílka
pondělí
7.12.
17:40 Bílovice: Za Ludmilu a Ferdinanda Sprušanskych, bratra Ferdinanda a Lubomíra, živou a † rodinu Sprušanskou a Stanislavovou, za dar odpuštění a uzdravení manželství
středa
9.12.
16:30 M. Žižkov: za Stanislava Junga, manželku, živou i † rodinu a duše v očistci
17:40 Bílovice: za Václava Svobodu, Františka Mikulicu, dvoje rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci s prosbou o další pomoc
čtvrtek
10.12.
09:00 Bílovice: rekolekce
pátek
11.12.
16:30 M. Žižkov: za Jana Růžičku, syna, Veroniku Tománkovu, manžela, rodiče a duše v očistci
17:40 Bílovice: za živou i † rodinu Sedlovu, Osičkovu, Dolýchovu a za požehnání a ochranu P. Marie
sobota
12.12.
07:15 Bílovice: za Jaroslava Kachyňu, syna, obrácení hříšníků a duše v očistci
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
13.12.
07:30 Bílovice: za farníky
09:00 M. Žižkov: za Annu a Ludvíka Maršálkovy, 2 rodiče, 2 zetě, živou i † rodinu a duše v očistci a obrácení hříšníků
10:30 Bílovice: za Ludvíka Vaňka, manželku, zetě, Františka Zajíce, živou i † rodinu Tesařovu, Bednářocvu, Baršovu a duše v očistci
14:00 Bílovice: svátostné požehnání
pondělí
14.12.
17:40 Bílovice: za Štěpána a Andělu Novotných, 2 zetě, živou i † rodinu a duše v očistci
středa
16.12.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
17.12.
17:40 Bílovice: na poděkování Panně Marii za dožití 70 roků života s prosbou o další pomoc
pátek
18.12.
07:15 Bílovice: za farníky
sobota
19.12.
07:15 Bílovice: za Václava a Ludmilu Osočkovy, živou i † rodinu a duše v očistci
15:30 Zaječí: za Marii Brzoňovou a rodinu Setničkovu, Brzoňovu a Hrdinovu
neděle
20.12.
07:30 Bílovice: za P. Libora Salčáka při 1. výročí úmrtí, živou i † rodinu a duše v očistci
09:00 M. Žižkov: za Marii Michalicovu, manžela, syna, dceru, živou i † rodinu a duše v očistci
10:30 Bílovice: za Pavla Spěváka při 1. výročí úmrtí, otce, živou i † rodinu a duše v očistci
14:00 Bílovice: svátostné požehnání
15:00 M. Žižkov: předvánoční svátost smíření od 15.00 - 17.00 hod. (přijedou cizí zpovědníci)
pondělí
21.12.
07:15 Bílovice: za tragicky zahynulé u Podivína
16:00 Bílovice: předvánoční svátost smíření od 16.00 - 18.00 hod. (přijedou cizí zpovědníci)
středa
23.12.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
24.12.
07:15 Bílovice: za Andělu Zelínkovu, manžela, syna, živou i † rodinu a duše v očistci
19:15 Zaječí: za † Libora Salčáka, dlouholetého faráře
21:00 M. Žižkov: za Otce Libora při 1. výročí úmrtí
22:30 Bílovice: ( volná intence )
pátek
25.12.
07:30 Bílovice: za Růženu Osičkovu, manžela, dvoje rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci
09:00 M. Žižkov: za Annu Zapletalovu, dvoje rodiče, živou i † rodinu a obrácení hříšníků
10:30 Bílovice: za † Otce Libora k 1. výročí úmrtí
sobota
26.12.
07:30 Bílovice: za rodiče Zapletalovy, syna Miroslava, živou i † rodinu, obrácení hříšníků a duše v očistci
09:00 Bílovice: za mládence a hospodáře
10:30 Bílovice: za mládence a hospodáře
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
27.12.
07:30 Bílovice: Za Františku Balounovu k 1.výročí úmrtí, manžela, živou a † rodinu Balounovu, Zapletalovu a duše v očisci
09:00 M. Žižkov: za Marii Michalicovu, manžela, syna, dceru, živou i † rodinu a duše v očistci
10:30 Bílovice: za farníky
14:00 Bílovice: svátostné požehnání
pondělí
28.12.
17:40 Bílovice: za nenarozené děti
středa
30.12.
16:30 M. Žižkov: za Annu Osičkovu, manžela, dvoje rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
31.12.
14:00 Bílovice: na poděkování za uplynulý rok
15:30 Zaječí: ( volná intence )
23:00 Bílovice: modlitba růžence + adorace
pátek
1.1.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: za děvčata a hospodyně
15:30 Zaječí: ( volná intence )
sobota
2.1.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
3.1.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
14:00 Bílovice: svátostné požehnání
pondělí
4.1.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
6.1.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
7.1.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
8.1.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
9.1.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
10.1.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
11.1.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
13.1.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
14.1.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
15.1.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
16.1.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
17.1.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
18.1.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
20.1.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
21.1.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
22.1.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
23.1.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
24.1.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
25.1.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
27.1.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
28.1.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
29.1.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
30.1.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
31.1.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
1.2.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
3.2.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
4.2.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
5.2.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
6.2.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
7.2.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
8.2.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
10.2.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
11.2.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
12.2.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
13.2.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
14.2.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
15.2.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
17.2.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
18.2.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
19.2.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
20.2.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
21.2.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
22.2.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
24.2.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
25.2.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
26.2.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
27.2.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
28.2.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
1.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
3.3.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
4.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
5.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
6.3.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
7.3.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
8.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
10.3.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
11.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
12.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
13.3.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
14.3.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
15.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
17.3.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
18.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
19.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
20.3.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
21.3.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
pondělí
22.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
středa
24.3.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
25.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
26.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
27.3.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
15:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
28.3.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
1.4.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
2.4.
17:00 Bílovice: ( volná intence )
sobota
3.4.
15:30 Zaječí: ( volná intence )
19:30 Bílovice: ( volná intence )