Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 6.3. do 3.4.2021

Den Čas Místo a text
sobota
6.3.
07:15 Bílovice: ke cti Panny Marie
14:00 Bílovice: pohřeb paní Vlaďky Šmídové
16:30 Zaječí: za rodinu Ševčíkovu a duše v očistci
neděle
7.3.
07:30 Bílovice: za farníky
09:00 M. Žižkov: za Marii Michalicovu, manžela, zetě, živou i † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků
10:30 Bílovice: na poděkování za dožití 90. let, manželku Marii a rodiče z obou stran
14:00 Bílovice: podávání svatého přijímání
pondělí
8.3.
17:40 Bílovice: za Františku Teturovu, manžela, živou i † rodinu a duše v očistci
středa
10.3.
16:30 M. Žižkov: za Jakuba Tomšeje, manželku, živou i † rodinu a duše v očistci
17:40 Bílovice: na poděkování za 85 let života, za zemřelého manžela, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
čtvrtek
11.3.
17:40 Bílovice: na poděkování za přijaté milosti a ochranu Panny Marie
pátek
12.3.
16:30 M. Žižkov: na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 70 let života, menžela s prosbou o další pomoc
17:40 Bílovice: za Petra Svobodu, manželku, ctih. sestru Siluii, živou i † rodinu a duše v očistci
sobota
13.3.
07:15 Bílovice: za kmotry Jaroslava a Marii Jungovy a duše v očistci
16:30 Zaječí: za rodinu Omastovu a duše v očistci
neděle
14.3.
07:30 Bílovice: za Ferdinanda Zapletala, sourozence, živou i † rodinu Zapletalovu a Kachyňovu
09:00 M. Žižkov: na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60. roků života, živou i † rodinu a duše v očistci
10:30 Bílovice: za farníky
14:00 Bílovice: podávání svatého přijímání
pondělí
15.3.
17:40 Bílovice: za Josefa a Anežku Kachyňovy, živou i † rodinu a duše v očistci
středa
17.3.
16:30 M. Žižkov: za Josefa a Boženu Peškovy, živou i † rodinu a duše v očistci
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
18.3.
17:40 Bílovice: na dobrý úmysl
pátek
19.3.
16:30 M. Žižkov: za Josefa a Annu Příborských, 2 rodiče, sourozence, dar víry, obrácení hříšníků a duše v očistci
17:40 Bílovice: za Johanku Koptíkovu a živou i † rodinu a duše v očistci
sobota
20.3.
07:15 Bílovice: svatba
16:30 Zaječí: za dar zdraví manželů Rožnovských
neděle
21.3.
07:30 Bílovice: za farníky
09:00 M. Žižkov: za Josefa Buzrlu, manželku, 2 syny, zetě, vnuka a duše v očistci
10:30 Bílovice: za Josefa Floriana, prarodiče, jejich dva syny a duše v očistci
14:00 Bílovice: podávání svatého přijímání
pondělí
22.3.
17:40 Bílovice: za Karla a Ludmilu Osičkovy a 2 zetě
středa
24.3.
16:30 M. Žižkov: ( volná intence )
17:40 Bílovice: ( volná intence )
čtvrtek
25.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
26.3.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
sobota
27.3.
07:15 Bílovice: ( volná intence )
16:30 Zaječí: ( volná intence )
neděle
28.3.
07:30 Bílovice: ( volná intence )
09:00 M. Žižkov: ( volná intence )
10:30 Bílovice: ( volná intence )
14:00 Bílovice: podávání svatého přijímání
čtvrtek
1.4.
17:40 Bílovice: ( volná intence )
pátek
2.4.
17:00 Bílovice: ( volná intence )
sobota
3.4.
16:30 Zaječí: ( volná intence )
19:30 Bílovice: ( volná intence )