Plán na rok 2021

PLÁN NA TENTO ROK

květen
 • 23.5.  se uskuteční sbírka vyhlášená Otcem biskupem na charitativní účely. Sbírka bude odeslána na biskupství. (Velké Bílovice)
červen
 • 20.6.Slavnostní svaté přijímání
       V neděli dne 20.6.2021 se v naší farnosti uskuteční Slavnost 1. svatého přijímání. (Velké Bílovice)
 • 27.6.  V neděli dne 27.6.2021 se uskuteční sbírka na pomoc lidem postižených Tornádem vyhlášená Otcem biskupem. (Velké Bílovice)
červenec
 • 4.7.  V neděli dne 4. 7. 2021 se uskuteční přesunutá sbírka na bohoslovce. (Velké Bílovice)
 • 18.7.  Do dnešního dne se vybralo na web kameru 29 410,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať. (Velké Bílovice)
 • 25.7.Světový den prarodičů
       V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) a doprovodil je zvláštním videoposelstvím. (Velké Bílovice)
srpen
 • 8.8.Zahrávání hodů
       V neděli 8. 8. 2021 je Zahrávání hodů. Krojovaný průvod vychází od kostela po Svátostném požehnání, které je ve 14.30 hod.
   • Mše svatá na poděkování za úrodu je dopoledne v 10.30 hod.
  (Velké Bílovice)
 • 13.8.Mariánská pouť
       13. srpna pojedeme již tradičně na pouť do Žarošic, odjezd autobusu ze zastávky v Moravském Žižkově je v 17.30 a pak následně ze zastávky a nádraží ve Velkých Bílovicích. Program pouti:
  • 18:30 růženec
  • 19:00 mše svatá a světelný průvod 
  (Velké Bílovice)
 • 15.8.HODY v Moravském Žižkově
       V neděli dne 15. 8. 2021 se slaví hody v Moravském Žižkově.
  • mše svatá bude v sobotu 14. 8. 2021 v 18.30 hod.
  • v neděli HODOVÁ v 9.00 hod. za mládež
  • ve 14.30 je Te Deum a svátostné požehnání
  (Velké Bílovice)
září
 • 12.9.HODY ve Velkých Bílovicích
       V neděli 12. 9. 2021 jsou v naší farnosti HODY.
  • mše svatá v sobotu 11. 9. 2021 v 18.30
  • v neděli v 7.30 hod. a v 10.30 hod. HODOVÁ za mládež
  (Velké Bílovice)
 • 19.9.Sbírka vyhlášená Otcem biskupem
       V neděli dne 19.9.2021 byla plánovaná sbírka. Otec biskup ji zrušil. (Velké Bílovice)
 • 26.9.HODKY
       V neděli dne 26. 9. 2021 se v naší farnosti slaví HODKY (Velké Bílovice)
říjen
 • 13.10.Mariánská pouť
       13. října pojedeme již tradičně na pouť do Žarošic, odjezd autobusu ze zastávky v Moravském Žižkově je v 16.30 a pak následně ze zastávky a nádraží ve Velkých Bílovicích. Program pouti:
  • 17:30 růženec
  • 18:00 mše svatá (Mons. Pavel Posád) a světelný průvod
  (Velké Bílovice)
 • 24.10.Misijní neděle
       V neděli 24.10.2021 slavíme Misijní neděli a uskuteční se sbírka na misie organizovaná prostřednictvím Papežských misijních děl. Po mši svaté bude možné na "misijním jarmarku" zakoupením drobných věcí" přispět na misijní dílo dětí. Posílá se zvlášť. (Velké Bílovice)
listopad
 • 2.11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
       V úterý dne 2. 11.2021 vzpomínáme na všechny věrné zemřelé (Velké Bílovice)
 • 28.11.1. NEDĚLA ADVENTNÍ
       V neděli dne 28. 11.2021 bude žehnání adventních věnců. (Velké Bílovice)
prosinec
 • 24.12.PÜLNOČNÍ
       Půlnoční mše svatá bude 24. 12. 2021 v Moravském Žižkově o 21.00 hod. a ve Velkých Bílovicích o 22.30 hod. v ZAJEČÍ se sejdeme již o 19.15 hod. (Velké Bílovice)