Plán na rok 2022

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 6.1.

  Ohlášení pohyblivých svátků

       Od 4. století existuje tradice ohlašování data Velikonoc a dalších pohyblivých svátků na slavnost Zjevení Páně. Historii tohoto zvyku naleznete v článku na webu liturgie.cz. V současném misále je zařazen tento text:

       Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

  Na den  2. března  připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.
  Dne 17. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,
  dne 26. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,
  dne 5. června slavnost Seslání Ducha Svatého,
  dne 16. června slavnost Těla a krve Páně a
  dne 27. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
  Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

 • 23.1.

  Neděle Božího Slova

       Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slova. (…) Na stránkách https://biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova ve farnostech a v rodinách.
  Prosím o vyvěšení přiloženého plakátku na nástěnce kostela, o přečtení dopisu k této neděli věřícím a o podporu slavení neděle Božího slova.

  R. D. doc. Petr Chalupa, Th.D., ředitel Českého katolického biblického díla

květen
 • 22.5.  ⇒ v neděli v pozdním odpoledni v 17.00 se sejdeme k májové pobožnosti u kapličky na Hradišťku. Pokud nebude pršet!
červen
 • 12.6.Slavnostní svaté přijímání
       V neděli dne 12. 6. 2022 se v naší farnosti uskuteční Slavnost 1. svatého přijímání.
červenec
 • 24.7.Světový den prarodičů
       V neděli 24. července se bude slavit Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) a doprovodil je zvláštním videoposelstvím.
srpen
 • 14.8.Zahrávání hodů
       V neděli 14. 8. 2022 je Zahrávání hodů. Krojovaný průvod vychází od kostela po Svátostném požehnání, které je ve 14.45 hod.
   • Mše svatá na poděkování za úrodu je dopoledne v 10.30 hod.
 • 21.8.HODY v Moravském Žižkově
       V neděli dne 21. 8. 2022 se slaví hody v Moravském Žižkově.
  • mše svatá bude v sobotu 20. 8. 2021 v 18.30 hod.
  • v neděli HODOVÁ v 9.00 hod. za mládež
  • ve 13.30 je Te Deum a svátostné požehnání

  Na HODY bude možné shlédnout výstavu fotografií k 20. výročí posvěcení kostela - tedy od 21. do 23. 8. v otevřeném kostele od 13.30 hod. do 17.00 hod. Následně do 4. 9. pak vždy přede mší svatou.

září
 • 11.9.HODY ve Velkých Bílovicích
       V neděli 11. 9. 2022 jsou v naší farnosti HODY.
  • mše svatá v sobotu 10. 9. 2022 v 18.30
  • v neděli v 7.30 hod. a v 10.30 hod. HODOVÁ za mládež
 • 12.9.

  HODY ve Velkých Bílovicích

       V pondělí 12. 9. 2022 v 9.00 hod. mše svatá za † a duše v očistci

 • 13.9.

  HODY ve Velkých Bílovicích

       V úterý 13. 9. 2022 v 7.15 hod. mše svatá za farníky
  • ve 14.30 hod. svátostné požehnání a Te Deum
 • 25.9.HODKY
       V neděli dne 25. 9. 2022 se v naší farnosti slaví HODKY
 • 28.9.  ⇒ ve středu 28. 9. 2022 v pozdním odpoledni v 17.00 se sejdeme k svatováclavské pobožnosti u kapličky na Hradišťku. Pokud nebude pršet!
říjen
 • 23.10.Misijní neděle
       V neděli 23.10.2022 slavíme Misijní neděli a uskuteční se sbírka na misie organizovaná prostřednictvím Papežských misijních děl. Po mši svaté bude možné na "misijním jarmarku" zakoupením drobných věcí" přispět na misijní dílo dětí. Posílá se zvlášť. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
listopad
 • 2.11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
       Ve středu dne 2. 11.2022 vzpomínáme na všechny věrné zemřelé
 • 27.11.1. NEDĚLA ADVENTNÍ
       V neděli dne 27. 11.2022 bude žehnání adventních věnců.
prosinec
 • 24.12.PÜLNOČNÍ
       Půlnoční mše svatá bude 24. 12. 2022 v Moravském Žižkově o 21.00 hod. a ve Velkých Bílovicích o 22.30 hod. v ZAJEČÍ se sejdeme již o 19.15 hod.