Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 29. 1. do 5. 2. 2023 - 05. týden

neděle 29. 1. 4. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za sobě svěřený lid (farníky)
10:30 za Vlastu Zechmeisterovu, manžela, rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci
14:00 zakončení vigilie Modlitby matek
M. Žižkov 09:00 za Bohuslava Konečného, dvoje rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci
pondělí 30. 1. pondělí 4. týdne v mezidobí
Bílovice 18:10 za Jiřinu Osičkovu, 2 manžely, rodiče z obojí strany, zetě, 2 syny a duše v očistci
úterý 31. 1. památka sv. Jana Boska, kněze
Dnes mše sv. není
středa 1. 2. středa 4. týdne v mezidobí
Bílovice 18:10 za Mojmíra Osičku, prarodiče, živou i † rodinu a duše v očistci
M. Žižkov 17:00 za Stanislava Junga, manželku, živou i † rodinu a duše v očistci
čtvrtek 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Bílovice 18:10 za matky
M. Žižkov 17:00 za matky
pátek 3. 2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Bílovice 18:10 za nová kněžská a řeholní povolání
M. Žižkov 17:00 na jistý úmysl
sobota 4. 2. sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Bílovice 07:15 ke cti Panny Marie
Zaječí 16:30 úmysl viz zákristie
neděle 5. 2. 5. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za rodiče Soukalovy, zetě, vnuka a živou i † rodinu a duše v očistci 
10:30 za sobě svěřený lid (farníky)
M. Žižkov 09:00 za Alžbětu a Ernesta Šomodiovy, živou i † rodinu Kišovu, Šomodiovu, Petrů, duše v očistci a obrácení hříšníků

Příležitostná oznámení v neděli 29. ledna 2023:

Co znamená mše sloužená za farníky?

     Mešní intence je úmysl, s nímž kněz slaví mši svatou. Úmysl nestanovuje jen on – i jeho farníci mohou zadat vlastní úmysl, na který chtějí nechat mši svatou sloužit. Církevní právo zároveň stanovuje, že farář má povinnost sloužit každou neděli jednu mši svatou za sobě svěřený lid (intence za farníky). Tato mše má tu výhodu, že ji mohou právem všichni členové farnosti považovat za svou a ve chvíli ticha po první výzvě „modleme se“ předložit Bohu vlastní úmysl.

     dnes odpoledne ve 14.30 hod. si budou školáci vyrábět svoji hromničku. Hromničky se světí 2. února při mši svaté M. Ž. v 17.00 hod. a v 18.10 hod. zde ve V. B.

     Minulou neděli pří sbírce na biblický apoštolát jsme ve Velkých Bílovicích vybrali 26 083,- Kč, v Moravském Žižkově 11 018,- Kč a Zaječí 1 125,- Kč. Děkujeme.

Od pondělí změna časů bohoslužeb, tak jako minulý rok, bude v Moravském Žižkově večerní v 17.00 hod. a ve Velkých Bílovicích v 18.10 hod.

     Ve čtvrtek bude od 8.00 hod. ve Vel. Bílovicích a od 9.00 hod. v Moravském Žižkově celodenní adorace. Prosíme ZAPIŠTE se na rozpis k adoraci.

     Návštěva nemocných bude ve čtvrtek od 9.00 hod. v Moravském Žižkově. Ve Velkých Bílovicích bude v pátek 3. 2. 2023. Prosíme nahlaste zájem v zákristii.

     V pátek mají školáci prázdniny, nebude v Moravském Žižkově mše pro děti a rodiče. Sejdeme se však již ve čtvrtek v 17.00 hod. při svěcení hromniček, děti si přinesou svoji svíčku.