Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE A ZAJEČÍ
od 26. 11. do 3. 12. 2023 - 48. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
26. 11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 07:30 Bílovice: za farníky
09:00 Žižkov: za Marii Jílkovu, Františka Práta, živou i † rodinu Jílkovu, Prátovu a nenarozené děti
10:30 Bílovice: za Boženu Bucňákovu k 1. výročí úmrtí, manžela a sestru
14:30 Bílovice: Duchovní obnova "Cestovatelské a duchovní momentky ze svaté hory Athos". Obrazem i slovem provází O. Václav Ventura
PO
27. 11.
pondělí 34. týdne v mezidobí 17:30 Bílovice: za Marii Grofovu ke 30. výročí úmrtí, manžela a za rodiče Urbánkovy, a duše v očistci
ÚT
28. 11.
úterý 34. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
29. 11.
středa 34. týdne v mezidobí 14:00 Moravský Žižkov - hřbitovní kaple: pohřeb paní Věry Slámové
17:30 Bílovice: za Františka a Cecilii Grofovy a za Radka a Jana Nedbalcovy a duše v očistci
ČT
30. 11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola 14:00 Velké Bílovice - hřbitovní kaple: pohřeb pana Stanislava Macinky

1. 12.
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 16:30 Žižkov: za nemocné
17:30 Bílovice: za Elišku Zapletalovu
SO
2. 12.
sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:15 Bílovice: na poděkování Panně Marii
17:00 Zaječí: dle domluvy
NE
3. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:30 Bílovice: za našeho milovaného syna Kryštofa Zapletala k 1. výročí a živou i † rodinu Zapletalovu a duše v očistci
09:00 Žižkov: za Marii Škrobákovu, dvoje rodiče, sourozence, živou i † rodinu a duše v očistci
10:30 Bílovice: za Františka Sedláka, rodiče, živou i † rodinu Sedlákovu a Polachovu
14:00 Žižkov: mikulášská nadílka
16:00 Bílovice: mikulášská nadílka
Červená středa

Letos připadá Štědrý den 24. 12. na 4. neděli adventní. V mnoha farnostech to bude znamenat souběh několika dopoledních nedělních bohoslužeb ze 4. neděle adventní a bohoslužeb z vigilie Narození Páně. Jelikož je neděle základním dnem pro křesťanské shromáždění a věřícím má být dána možnost slavení bohoslužby ze 4. neděle adventní, může být v tomto případě řešením konání bohoslužeb v sobotu večer. Pro všechny svěřené farnosti by pak měl kněz sloužit alespoň jednu mši svatou v neděli dopoledne. Tam, kde tomu nebrání kapacitní důvody kostela, je vhodné zvážit snížení počtu obvyklých nedělních bohoslužeb, nebo naopak bohoslužeb štědrovečerních. V případě, že to vyžaduje pastorační situace, může každý kněz tento den výjimečně slavit čtyři mše svaté. Při stanovení vhodného pořadu bohoslužeb 24. prosince je potřeba vzít v úvahu, že: pro odpolední bohoslužby 24. 12. se bere formulář z vigilie Narození Páně, věřící se mají účastnit mše sv. jak o 4. neděli adventní, tak o slavnosti Narození Páně, což je dobré jim vhodným způsobem připomenout.


Příležitostná oznámení v neděli 26. listopadu 2023:

     Upřímné Pán Bůh zaplať za štědrost při sbírce na podporu katolických médií se ve Velkých Bílovicích vybralo 26 160,- a v Moravském Žižkově 14 140,- Kč.

     Dnes odpoledne 26. 11. 2023 ve 14.30 hod. bude duchovní adventní obnova. Téma: "Cestovatelské a duchovní momentky ze svaté Hory Athos". Slovem i obrazem provází otec Václav Ventura.

     Příští neděli při všech mších požehnáme adventní věnečky, které si děti přinesou s sebou.

     Příští neděle je zároveň první v měsíci, budou se 30 min před oběma mšemi ve Velkých Bílovicích zapisovat úmysly na mše svaté. Kalendář je již připraven na celý rok. Využívejte také zapisování úmyslů ON-line na farním webu.

     Mikulášská besídka ve Velkých Bílovicích se plánuje na 3. 12. 2023, která začne v 16:00 hod. Srdečně zveme všechny děti na toto setkání.
     Rodiče prosíme, aby přinesli balíček v hodnotě 70,- Kč. Tyto balíčky bude možno zakoupit v COOPu a bude možné přinést do sakristie v neděli před a po mši svaté nebo nejpozději před začátkem besídky.

     Na první pátek v měsíci a ve čt 30. 11. proběhne pravidelná návštěva nemocných již před vánočními svátky. Ve čtvrtek je ADORACE od 8.00 v Bílovicích a od 9.00 v Žižkově.

     Moravský Žižkov

     V neděli 3.12.2022, se uskuteční v Kostele Panny Marie Vítězné v Moravském Žižkově, od 14hodin Mikulášská besídka s nadílkou dárků pro děti a vystoupením žesťového kvarteta TBONE QUARTET, z Velkých Bílovic. Zveme všechny děti a rodiče na setkání se Svatým Mikulášem i krásnou hudbou.
     Jednotné balíčky které Mikuláš rozdá dětem, bude možno od pondělí 27.11.2022, zakoupit v místní prodejně COOP.