Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 22.11. do 29.11.2020 - 48. týden

neděle 22.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Bílovice 07:30 za Klementa a Marii Vaňkovy, dceru, syna, zetě a živou i † rodinu a duše v očistci
10:30 za farníky - zvláště za mládež
14:00 v čase od 14.00 do 14.45 hod. podávání svatého přijímání a možnost svaté zpovědi
M. Žižkov 09:00 za Marii Jílkovu, živou i † rodinu Jílkovu, Prátovu, nenarozené děti a duše v očistci
pondělí 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Bílovice 17:40 Za rodinu Šlapákovu a Fridrichovu, živé i zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince a za duše v očistci
úterý 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Bílovice 07:15 za † Annu Karlíkovu, zádušní mše svatá
středa 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Bílovice 17:40 za Annu Křivánkovu při 20. výročí úmrtí, manžela, živou i † rodinu a duše v očistci
M. Žižkov 16:30 za Pavla a Boženu Buzrlovy, dva vnuky, živou i † rodinu a duše v očistci
čtvrtek 26.11. čtvrtek 34. týdne v mezidobí
Bílovice 08:00 ADORACE zkončená v 17.40 mší svatou
17:40 za Františku Sedláčkovu, manžela, Boženu Nečasovu, živou i † rodinu a duše v očistci
pátek 27.11. pátek 34. týdne v mezidobí
Bílovice 17:40 Za živé i zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince a za duše v očistci
M. Žižkov 16:30 za Vladimíra Buzrlu, rodiče Buzrlovy a Blažkovy, živou i † rodinu a duše v očistci
sobota 28.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Bílovice 07:15 Za Jenovéfu Zapletalovou, manžela, syna Miroslava, obrácení v rodině a duše v očistci.
Zaječí 15:30 ( volná intence )
neděle 29.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za Hedviku a Jaroslava Poláchovy, 2 syny, Boží požehnání pro celou rodinu a duše v očistci
14:00 podávání svatého přijímání
M. Žižkov 09:00 na poděkování za 50 roků manželství, dar víry a zdraví pro celou rodinu

Příležitostné oznámení v neděli 22. listopadu 2020:

Na bohoslužbách může být již 20 osob
Zemřel dlouholetý farář a děkan v Břeclavi P. Josef Ondráček.  Parte je na vývěsce. R. I. P.