Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 23.1. do 30.1.2022 - 04. týden

neděle 23.1. 3. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za zemřelého Pavla a Marii Zemánkovy, živou i † rodinu a duše v očistci
14:00 svátostné požehnání
M. Žižkov 09:00 za Pavla Osičku k 2. výročí úmrtí, za živou i † rodinu Osičkovu, Valáškovu a duše v očistci
pondělí 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Bílovice 17:40 za rodiče Langerovy a kmotry
úterý 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Bílovice 17:40 na poděkování za dar života
M. Žižkov 16:30 za Karla a Terezii Novákovy, syna, zetě, živou i † rodinu a duše v očistci
čtvrtek 27.1. nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny
Bílovice 17:40 ( volná intence )
pátek 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Bílovice 17:40 na poděkování za 50 let života s prosbou o pomoc P. Marie do dalších let
M. Žižkov 16:30 za Leopoldinu Konečnou, manžela, bratra Františka, živou i † rodinu a duše v očistci
sobota 29.1. sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Bílovice 07:15 za živé i † maminky z modliteb matek a jejich rodiny
Zaječí 17:30 úmysl dle kalendáře v Zaječí
neděle 30.1. 4. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za rodiče Marii a Klementa Vaňkovy, dceru, syna, zetě a živou i † rodinu
14:00 svátostné požehnání
M. Žižkov 09:00 za Cyrila Mráze k 1. výročí úmrtí, za celou živou i † rodinu, duše v očistci na které nikdo nepamatuje

Neděle Božího Slova

     Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slova. (…) Na stránkách https://biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova ve farnostech a v rodinách.
Prosím o vyvěšení přiloženého plakátku na nástěnce kostela, o přečtení dopisu k této neděli věřícím a o podporu slavení neděle Božího slova.

R. D. doc. Petr Chalupa, Th.D., ředitel Českého katolického biblického díla


Příležitostná oznámení v neděli 23. ledna 2022:

v pondělí 24. 1. bude na faře setkání farní rady. Začneme po mši v 18.30 hod.

     Společenství modliteb matek srdečně zve všechny, kdo by měl zájem, ke společným modlitbám za děti od 28. 1. do 30. 1. 2022 na Modlitební triduum matek. Začátek Modlitebního tridua v pátek 28. 1. po mši svaté, v neděli o 14.00 bude adorace před Nejsvětější svátostí oltářní a svátostné požehnání (jen ve V. Bílovicích). Triduum začíná v pátek po mši svaté, jak v Bílovicích, tak v Žižkově. Podrobnosti na plakátku ve vývěsce kostela.

     Příprava na biřmování bude tento týden ve čtvrtek v 18.45 hod. a v sobotu v 19.00 ve Velkých Bílovicích pro skupinu z Moravského Žižkova a z pátku, kdy příprava nebude.