Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE A ZAJEČÍ
od 4. 6. do 11. 6. 2023 - 23. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
4. 6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:30 Bílovice: za sobě svěřený lid (za farníky)
09:00 Žižkov: na poděkování za 50. let manželství s prosbou o další pomoc
10:30 Bílovice: za Jana Mikulicu, dar zdraví v rodině, živou i † rodinu a duše v očistci
14:00 Žižkov: svátostné požehnání - Te Deum prvokomunikantů
15:00 Bílovice: svátostné požehnání - Te Deum prvokomunikantů
PO
5. 6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 07:30 Bílovice: pouť prvokomunikantů na sv. Hostýn
11:30 poutní místo sv. Hostýn: za prvokomunikanty
ÚT
6. 6.
sv. Norberta, biskupa Dnes mše sv. není
ST
7. 6.
středa 9. týdne v mezidobí 17:00 Žižkov: na jistý úmysl
18:10 Bílovice: za Františka Šuráně k nedožitým 100.narozeninám, manželku, rodiče z obojí strany a duše v očistci
ČT
8. 6.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18:10 Bílovice: na jistý úmysl

9. 6.
sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 17:00 Žižkov: za Marii Gardášovu, manžela, zetě, 2-je rodiče a duše v očistci
18:10 Bílovice: za živé i † spolužáky z ročníku 1957 a 1958 Marii Hromkovou, jejich rodiny a duše v očistci
SO
10. 6.
sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:15 Bílovice: za P. Jana Zelinku a kněze, kteří působili v naší farnosti
11:00 Žižkov: svatba se mší Petr Jung a Lucie Jurásková
17:30 farní kostel sv. Jana Křtitele Zaječí: dle domluvy
NE
11. 6.
10. neděle v mezidobí 07:15 Žižkov: za Hedviku a Josefa Očenáškovy, živou i † rodinu a duše v očistci
08:30 Bílovice: za Antonína Bílka a Vladimíra Vajbara a celou živou i † rodinu
09:30 Bílovice: po skončení mše svaté je průvod Božího těla ke čtyřem oltářům
10:50 Bílovice: za Františka Valentu, živou i † rodinu Valentovu a Osičkovu

Příležitostná oznámení v neděli 4. června 2023:

     Sbírka minulou neděli na charitativní účely vynesla ve Velkých Bílovicích 24 500,- Kč, v Moravském Žižkově 14 015,- Kč a v Zaječí 790,- Kč. Upřímné pán Bůh zaplať.

Přehled sbírek v roce 2023

     V roce 2023 vyhlašuje pan biskup tyto sbírky v následujících termínech:

22. 01. 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova sbírka na Bibli
19. 02. 7. neděle v mezidobí sbírka Haléř sv. Petra
14. 05. 6. neděle velikonoční sbírka na pronásledované křesťany
28. 05. Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely
25. 06. 12. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce a církevní školství
24. 09. 25. neděle v mezidobí účel sbírky bude upřesněn později
22. 10. 29. neděle v mezidobí – Misijní neděle sbírka na misie
19. 11. 33. neděle v mezidobí sbírka na podporu katolických médií

     Farnost Zaječí vás zve na Benefiční duchovní koncert – VOX VINI z Dolních Bojanovic dne 10. 6. 2023 v 18.30 hod. Výtěžek z koncertu půjde na opravu střechy kostela. Na stolečku máte také čísla účtů, na která je možné přispět. Děkujeme.

     Příští neděli oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně po skončení mše svaté v 8.30 hod. průvodem Božího těla ke čtyřem oltářům. Proto je mněna bohoslužeb! Pozor: Moravský Žižkov již v 7.15 hod.!