Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 9.5. do 16.5.2021 - 19. týden

neděle 9.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bílovice 07:30

za Jana Mikulicu, živou i † rodinu a duše v očistci

10:30

za Františku Snovickou, živou i † rodinu a duše v očistci

17:00

májová pobožnost s podáváním svatého přijímání

M. Žižkov 09:00

za Karla Michalicu, dvoje rodiče, sestru, švagra, živou i † rodinu a duše v očistci

pondělí 10.5. pondělí 6. velikonočního týdne
Bílovice 18:00

za Janu Procházkovu, manžela, děti a jejich rodiny a na poděkování; v 18.45 setkání farní rady

úterý 11.5. úterý 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 12.5. nezávazná památka sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Bílovice 18:00

za Marii Oslzlou, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

M. Žižkov 17:00

za Josefa Duška, manželku, dvoje rodiče, sourozence, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

čtvrtek 13.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Bílovice 18:00

za † P. Antonína, Miroslava a Libora a duše v očistci

pátek 14.5. svátek sv. Matěje, apoštola (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Bílovice 18:00

za Jiřího Ferbara, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

M. Žižkov 17:00

za Františka  Blatu, manželku, sourozence, zetě, , živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

sobota 15.5. sobota 6. velikonočního týdne
Bílovice 07:15

za Stanislava Sedláčka a živé i † z ročníku 1946

Zaječí 15:00

svatební mše svatá Petr Zeman a Daniela Velgáňová; mše sv. v 16.30 NEBUDE ! ! 

neděle 16.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bílovice 07:30

za farníky

10:30

za Jana Osičku, 2-je rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci

17:00

podávání svatého přijímání, pak následuje májová pobožnost asi u kapličky? bude upřesněno

M. Žižkov 09:00

za Karla Cabalu, sestru, dvoje rodiče a duše v očistci


Příležitostná oznámení v neděli 9. května 2021:

    ⇒ dnešní neděle je neděle modliteb za pronásledované křesťany
    ⇒ a Otec biskup vyhlašuje na tuto 6. neděli velikonoční 9. 5. 2021 sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

další pravidelné sbírky vyhlášené otcem biskupem se uskuteční:
     o Slavnosti Seslání Ducha Svatého (23. 5.) na charitativní účely
     o 13. neděli v mezidobí (27. 6.) - na bohoslovce
     o 25. neděli v mezidobí (19. 9.) - účel bude ohlášen
     o 30. neděli v mezidobí (24. 10.) - na misie

Dnes odpoledne v 17.00 bude nejprve podávání svatého přijímání a pak následuje májová pobožnost.

Vzadu v kostele je umístěna pokladnička na příspěvky k úhradě nově pořízené kamery, která je zatím ve zkušebním provozu a je možné říci i své připomínky k živému přenosu. Děkujeme za štědrost. Bez víceprací byla cenová nabídka 92 000,- Kč. Přispět lze také převodem na účet farnosti Velké Bílovice - č. ú.: 1382018349/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte sbírka věřících - kamera. Pokud někdo potřebuje potvrzení o daru, který leze odečíst od základu daně, rádi vystavíme. Zatím se na vašich darech vybralo okolo 7 500,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Od 10. května se svatby bude moci zúčastnit 30 osob (nyní je jen 15). Do počtu se počítají oddávající i snoubenci.

Letní diecézní setkání mládeže

Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé ve věku 14–20 let na Letní diecézní setkání mládeže 11.–15. 8. 2021v Brně. Mladí se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval, mše svaté a hlavně na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Přihlašování se slevou bylo spuštěno 5. 5. 2021. Všechny informace budou přibývat na webových stránkách https://mladez.biskupstvi.cz/dsm.

Martina Dvořáková

Den matek

Svátek matek (den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti mateřství.

Za zakladatelku Svátku matek je považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta  při druhém výročí smrti její matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání místních matek. Rok poté byla požádána, aby toto setkání na druhou květnovou neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním státním svátkem.

Všem maminkám děkujeme
za jejich odvahu a nasazení, 
přejeme jim vše dobré

V pondělí bude setkání farní rady v 18.45

ve středu mají přípravu děti k prvnímu svatému přijímání

v pátek v 17.00 v MŽ a v 18.00 ve VB je již 4. setkání biřmovanců. Ještě je možné se přihlásit. Na pozdějsí přihlášky se nebude brát zřetel.

Milí spolubratři!
 
Srdečně zdravím ze Žarošic a přeji pokojnou a radostnou velikonoční dobu. Ve čtvrtek 13. května bude u nás tradiční Korunovační pouť. Vzhledem k okolnostem s netradičním programem. Prosím o informaci do ohlášek pro Vaše farníky, z nichž někteří na pouť k nám jezdí.
Mše svaté budou v 8.00, 11.00 a 16.00 hodin. Před bohoslužbami a během nich bude příležitost ke svátosti smíření. Večerní mše svatá v 19.00 h., celebrovaná opatem Marianem Rudolfem Kosíkem v kostele, bude v přímém přenosu vysílána na YouTube/farnostŽarosice. Bude určena primárně pro kněze a liturgickou asistenci.
Kdo nebudete slavit Nanebevstoupení Páně, jste srdečně zváni do kněžského společenství u oltáře a na faře.
 
V Kristu
 
P. Josef Pohanka