Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 25. 9. do 2. 10. 2022 - 39. týden

neděle 25. 9. 26. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za † rodiče Osičkovy, 2 syny, zetě, snachu a duše v očistce
10:30 HODKY: za farníky, zvláště mládež
14:30 Te Deum a svátostné požehnání
M. Žižkov 09:00 za Růženu Hromkovu, manžela, 2 rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci
pondělí 26. 9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 27. 9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Dnes mše sv. není
středa 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Bílovice 07:30 za Václava Tetura, rodiče z obojí strany, živou i † rodinu a duše v očistci
kaplička na Hradišťku 17:00 svatováclavská pobožnost
Velké Bílovice - hřbitovní kaple 15:00 pohřeb pana Ludvíka Junga
čtvrtek 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Velké Bílovice - hřbitovní kaple 15:00 pohřeb paní Ludmily Dufkové
pátek 30. 9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Bílovice 18:00 za Marii Macinkovu, manžela, syna a 2-je rodiče
M. Žižkov 17:00 za Annu Konečnou, manžela, syna, živou i † rodinu a duše v očistci
sobota 1. 10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Bílovice 07:15 na poděkování za 50. let života a obrácení hříšníků
11:30 svatba Kateřina Kružíková ∝ Petr Kopuletý
M. Žižkov 13:30 svatební obřad Roman Ferbar ∝ Zdeňka Oslzlá
Zaječí 17:30 viz zákristie Zaječí
neděle 2. 10. 27. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za Karla Polácha a za živou i † rodinu Poláchovu a Maťákovu 
10:30 za Josefa Růžičku k 1. výročí, sestru Marii Zapletalovou, manžela a rodiče z obojí strany
14:00 svátostné požehnání
M. Žižkov 09:00 za farníky

Příležitostná oznámení v neděli 25. září 2022:

     V zákristii jsou již kalendáře s církevními svátky na příští rok. Prosíme, kdo máte zájem, kupte si je co nejdříve, aby bylo možné doobjednat podle dalšího zájmu.

     Na vývěsce kostela je nabídka kurzu novozákonní řečtiny. Je vhodné pro ty, kteří mají zájem více poznat Písmo svaté v originálním textu.