Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 27.9.2023 do 27.10.2023

Drazí lektoři, přinášíme vám další možnost zápisu na čtení při nedělní mši sv. Čtení přímluv je fakultativní, pokud zůstane volné, čtou ministranti.

Doporučujeme tyto odkazy: - Nahrávky liturgických čtení (kulturaslova.cz)

        - Evangelium podle Jana (kulturaslova.cz)


neděle 01.10.2023 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie za farníky (26. neděle v mezidobí)
1. čtení Miroslava P.
2. čtení Božena K.
neděle 01.10.2023 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie za Marii a Josefa Zapletalovy a za živé i † přátele ze Šenova a z Dolních Bojanovic (26. neděle v mezidobí)
1. čtení Kateřina F.
2. čtení Anna F.
přímluvy přihlásit se
neděle 08.10.2023 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie za farníky (27. neděle v mezidobí)
1. čtení Petra L.
2. čtení Ministranti M.
neděle 08.10.2023 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie za Františka a Marii Skoupilovy, živou i † rodinu a duše v očistci (27. neděle v mezidobí)
1. čtení Marie R.
2. čtení Ministranti M.
přímluvy přihlásit se
neděle 15.10.2023 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie za rodiče Leblochovy, 3 syny, zetě, vnuka a živou i † rodinu (28. neděle v mezidobí)
1. čtení Michaela V.
2. čtení Lenka S.
neděle 15.10.2023 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie za Milana Zapletala, 2je rodiče a živou i † rodinu (28. neděle v mezidobí)
1. čtení Alena S.
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 22.10.2023 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie za stařečků Petra a Kateřinu, kmotřenku Lidii, rodiče Zapletalovy Josefa a Boženu, jejich syny Josefa a Petra a zetě Karla a Jana a dceru Zdeňku (29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE)
1. čtení Marie R.
2. čtení Ministranti M.
neděle 22.10.2023 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie za Františka Osičku, rodiče, bratra a živou i † rodinu (29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE)
1. čtení Alena S.
2. čtení Ministranti M.
přímluvy přihlásit se