Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 18.6.2024 do 18.7.2024

Drazí lektoři, přinášíme vám další možnost zápisu na čtení při nedělní mši sv. Čtení přímluv je fakultativní, pokud zůstane volné, čtou ministranti.

Doporučujeme tyto odkazy: - Nahrávky liturgických čtení (kulturaslova.cz)

        - Evangelium podle Jana (kulturaslova.cz)


neděle 23.06.2024 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie Za Miroslava Valentu, rodiče a živou i zemřelou rodinu (12. neděle v mezidobí)
1. čtení Petra L.
2. čtení Lenka S.
neděle 23.06.2024 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie Za Františka Vaňka, rodiče a duše v očistci (12. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
neděle 30.06.2024 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie Za Františka Hanáčka, rodiče, zetě Vladimíra Petýrka, živou a zemřelou rodinu. (13. neděle v mezidobí)
1. čtení Michaela V.
2. čtení Božena K.
neděle 30.06.2024 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie za školáky na poděkování za uplynulý školní rok (13. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
neděle 07.07.2024 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie Za Vojtěcha a Barboru Osičkovi, živou a † rodinu a duše v očistci (14. neděle v mezidobí)
1. čtení Miroslava P.
2. čtení Lenka S.
neděle 14.07.2024 v 07:30 - farní kostel Narození Panny Marie za rodiny Vávrovi, Holomčíkovi a Pištikovi (15. neděle v mezidobí)
1. čtení Božena K.
2. čtení Michaela V.
neděle 14.07.2024 v 10:30 - farní kostel Narození Panny Marie Na poděkování Pánu Bohu za 20 let manželství s prosbou o další pomoc. (15. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení Marie R.