Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 9.8. do 16.8.2020 - 33. týden

neděle 9.8. 19. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za Antonína a Marii Zapletalovy, snachu, živou a † rodinu Zapletalovu a Kachyňovu, duše v očistci
10:30 na poděkování za úrodu
14:30 svátostné požehnání
M. Žižkov 09:00 za Růženu Hromkovu, manžela, dvoje rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci
pondělí 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Bílovice 18:00 za Pavlínu a Klementa Spěvákovy, snachu Martu, ž. a † rodinu a d. v o.
úterý 11.8. památka sv. Kláry, panny
Bílovice 07:15 za požehnání pro bezdětné manžele (2)
středa 12.8. nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Bílovice 18:00 na poděkování za 91 let života, ž. i † rodinu Rumanovu
M. Žižkov 17:00 za Vlstimila Osičku, manželku a obrácení hříšníků, ž. a † rodinu a d. v o.
čtvrtek 13.8. nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Bílovice 07:15 za živé a † členy fatimského apoštolátu, v 17.30 odjezd na pouť do Žarošic
pátek 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Bílovice 18:00 za požehnání pro bezdětné manžele (3)
M. Žižkov 17:00 za Cyrila Duška, manželku a d. v o.
sobota 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Bílovice 07:15 za požehnání pro bezdětné manžele (4)
M. Žižkov 18:30 za Josefa Hromka, manželku, 2 rodiče, ž. i † rodinu a d. v o.
neděle 16.8. 20. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za Františka Hanáčka, rodiče, sourozence, zetě Vlad.Petýrka a ž. i † rodinu
10:30 za otce Libora a ž. a † z ročníku 1950
M. Žižkov 09:00 za farníky, zvláště mládež
14:30 svátostné požehnání

Příležitostná oznámení v neděli dne 9. srpna 2020:

Manželské ohlášky

     Tomáš Hromek z Moravského Žižkova a Světlana Petrášová z Moravského Žižkova si dne 22. 8. 2020 v 11.00 hod. v Moravském Žižkově udělí svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

     Velký úklid kostela ve V. B. by měl být 18. 8. anebo 19. 8. Prosíme o domluvu a upřesnění termínu. Duchovní správce.

     Pořad bohoslužeb a další informace lze nyní nalést také na webových stránkách farnosti. Do horního řádku vyhledávače zedejte www.farnostvelkebilovice.cz. Jsou vítány jakékoli připomínky.

    Mariánská pouť
     13. srpna pojedeme již tradičně na pouť do Žarošic, odjezd autobusu ze zastávky v Moravském Žižkově je v 17.30 a pak následně ze zastávky a nádraží ve Velkých Bílovicích. Program pouti.

  • 18:30 růženec
  • 19:00 mše svatá a světelný průvod