Připravujeme se na přijetí svátosti biřmování

Připravujeme se na přijetí svátosti biřmování

POZOR! příprava je již plně obsazena! - za dva roky bude další běh . . . 

V letošním školním roce 2023–2024 bude opět možnost se připravit k přijetí svátosti biřmování. Setkání budou pravidelná a účast na nich je pro přihlášené povinná. Počet účastníků je však omezen. Proto další příprava je plánována v naši farnosti za dva roky. Příprava bude mít dvě hlavní části: Do vánočních svátků budou setkání probíhat jako kurz Alfa pro mládež (plánováno 11 setkání). Listopadový víkend ve Střelicích u Brna je povinný, pokud není možné se ho zúčastnit je lépe se přihlásit na přípravu až za dva roky.

Hlavní témata kurzu Alfa:

Jde v životě ještě o víc?
Kdo je Ježíš?
Proč Ježíš zemřel?
Jak získat víru?
Proč a jak se modlit?
Proč a jak číst Bibli?
Jak nás Bůh vede?
Kdo je Duch Svatý a jak nás vede?
Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
Jak odolat zlému?
Uzdravuje Bůh i dnes?
A co církev? Jak mluvit o víře s druhými?

V novém roce pak se hlouběji proberou témata týkající se volby biřmovacího patrona, kmotra, témata svátostí církve a další věci týkající se bezprostředně slavnosti při níž se udělejte svátost biřmování.

Ti, kteří již vyjádřili zájem o přípravu mohou počítat s těmito termíny.

Termíny:

  • v prvním pololetí je jich 11 - každý týden; po novém roce 1x za 14 dní 8 setkání – vždy v pátek večer

 

29. 9. 2023

16. 11. – 18. 11. víkend

12. 1. 2024

5. 4. 2024

6. 10. 2023

24. 11. 2023

26. 1. 2024

19. 4. 2024

13. 10. 2023

1. 12. 2023

16. 2. 2024      

3. 5. 2024

20. 10. 2023

8. 12. 2023

1. 3. 2024

5. 5. 2024 biřmování

3. 11. 2023

15. 12. 2023

15. 3. 2024

 

10. 11. 2023