Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 24.1. do 31.1.2021 - 04. týden

neděle 24.1. 3. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za Václava Svobodu a rodiče
10:30 za farní společenství
14:00 podávání svatého přijímání; ještě ve 14.15 a 14.30
M. Žižkov 09:00 za Josefa Junga, syna, rodiče z obou stran a duše v očistci
pondělí 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dnes mše sv. není
úterý 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Dnes mše sv. není
středa 27.1. nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
pátek 29.1. pátek 3. týdne v mezidobí
M. Žižkov 18:00 ( volná intence )
sobota 30.1. sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
M. Žižkov 07:15 ( volná intence )
Zaječí 15:30 za rodinu Ševčíkovu a duše v očistci
neděle 31.1. 4. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za Mojmíra Osičku, prarodiče, obrácení hříšníků a duše v očistci
10:30 za Pavla a Marii Podrazilovy, syna Josefa a duše v očistci
M. Žižkov 09:00 za Bohuslava Konečného, 2-je rodiče, žvou i † rodinu a duše v očistci

Příležitostné oznámení v neděli 24. ledna 2021:

     Po dobu plánované dovolené duchovního Otce bohoslužby nebudou. Případný pohřeb prosím vyřizujte nejprve telefonicky na tel.: 519 346 234. Děkujeme. V pátek bude mše svatá v 18.00 hod. v Moravském Žižkově, protože pak následuje celonoční adorace zakončená ranní mší svatou.

     On-line výuka třetí třídy je normálně, tedy ve 13.00 a 13.30 hod.

DOPIS KARDINÁLA DOMINIKA DUKY K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA DNE 24. 1. 2021
(Přečtěte prosím při všech bohoslužbách 3. neděli v mezidobí, dne 24. 1. 2021.)

Vážení přátelé,
     Apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“ (Lk 24,45) stanovil papež František, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Tento den se tedy máme více zamýšlet nad ýznamem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se zaměřit na Písmo svaté a jakým způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla.
     Tuto neděli se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech diecézích sbírka na podporu biblického apoštolátu. Sbírka nahrazuje sbírku, která se doposud konala na podzim ve „dnech Bible“, a celý její výnos náleží Českému katolickému biblickému dílu (číslo účtu 1015502075/5500).
     Rád bych vám všem opět poděkoval za vaši duchovní podporu modlitbou i za finanční podporu pro příští rok.
S vděčností vám žehná kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský