Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 6.12. do 13.12.2020 - 50. týden

neděle 6.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bílovice 07:30 za rodiče Leblochovy, 3 syny, zetě, živou i † rodinu a duše v očistci
10:30 za Růženu Osičkovu, manžela, syna, živou i † rodinu Osičkovu, Pálkovu a duše v očistci
M. Žižkov 09:00 za Cyrila a Cecilii Trpělkovy, syna, živou i † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků
14:00 mikulášská nadílka v Žižkově před kostelem
pondělí 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Bílovice 17:40 Za Ludmilu a Ferdinanda Sprušanskych, bratra Ferdinanda a Lubomíra, živou a † rodinu Sprušanskou a Stanislavovou, za dar odpuštění a uzdravení manželství
úterý 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Bílovice 17:40 na jistý úmysl
středa 9.12. nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Bílovice 17:40 za Václava Svobodu, Františka Mikulicu, dvoje rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci s prosbou o další pomoc
M. Žižkov 16:30 za Stanislava Junga, manželku, živou i † rodinu a duše v očistci
čtvrtek 10.12. nezávazná památka Panny Marie Loretánské
Bílovice 17:40 ( volná intence )
pátek 11.12. nezávazná památka sv. Damasa I., papeže
Bílovice 17:40 za živou i † rodinu Sedlovu, Osičkovu, Dolýchovu a za požehnání a ochranu P. Marie
M. Žižkov 16:30 za Jana Růžičku, syna, Veroniku Tománkovu, manžela, rodiče a duše v očistci
sobota 12.12. nezávazná památka Panny Marie Guadalupské
Bílovice 18:00 za Jaroslava Kachyňu, syna, obrácení hříšníků a duše v očistci
Zaječí 15:30 za † Františka Prchala
neděle 13.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za Ludvíka Vaňka, manželku, zetě, Františka Zajíce, živou i † rodinu Tesařovu, Bednářocvu, Baršovu a duše v očistci
M. Žižkov 09:00 za Annu a Ludvíka Maršálkovy, 2 rodiče, 2 zetě, živou i † rodinu a duše v očistci a obrácení hříšníků

Příležitostné oznámení v neděli 6. prosince 2020:

     Mikulášská po domluvě s některými rodiči letos ve Velkých Bílovicích nebude. (V uzavřeném prostoru by se jí mohlo zůčastnit jen 10 osob).

     Vánoční svatou zpověd si lze vykonat již tento týden, duchovní otec bude zpovídat v po od 17.00 v úterý od 17.00 a ve čt od 17.00 ve Velkých Bílovicích. V Moravském Žižkově ve středu od 16.00 a v pá od 16.00 hod. Nenechávejte předvánoční zpověď na týden před vánočními svátky. Zatím není jasné, zda bude možná společná zpověď jako jiné roky z důvodů součastného krizového stavu.

Pravidla pro účast na bohoslužbách od 3 prosince 2020

     Toto krizové opatření vlády (ze dne 30. 11. 2020) začne platit  3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě 10b:

     10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

     b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,

Svateb a pohřbů se týká bod 9:

     9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,

Společného zpěvu se týká bod 2b:

     Zakazuje společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin.