Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 1.8. do 2.8.2020 - 31. týden

sobota 1.8. památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Bílovice 07:30 na úmysl uvedený v kalendáři
neděle 2.8. 18. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 na poděkování za přijatá dobrodiní, za 80 roků života, manžela, dvoje rodiče, živou a † rodinu a duše v očistci
10:30 za rodiče Řehánkovy, živou a † rodinu, duše v očistci a obrácení hříšníků; Při mši svaté proběhne uvedení nového faráře do funce
M. Žižkov 09:00 za Marii a Václava Konečných, dvě dcery, vnuka, živou a † rodinu a duše v očistci