Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 25.10. do 2.11.2020 - 45. týden

neděle 25.10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Bílovice 07:30 za rodiče Leblochovy, 3 syny, zetě, živou i † rodinu a duše v očistci
10:30 za Františka Osičku, rodiče, bratra, živou i † rodinu a duše v očistci
14:00 Podávání svatého přijímání v čase od 14.00 do 14.45 hod. při dodržení všech předpisů - vzdálenost, roušky, desinfekce. Je možné taktéž požádat o svátost smíření.
M. Žižkov 09:00 za rodinu Slámovu, Spěvákovu, duše v očistci a obrácení hříšníků
pondělí 26.10. pondělí 30. týdne v mezidobí
Bílovice 14:30 pohřeb pana Josefa Pulkrábka
úterý 27.10. úterý 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Dnes mše sv. není
čtvrtek 29.10. památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
pátek 30.10. pátek 30. týdne v mezidobí
Bílovice 14:30 pohřeb pana Vladimíra Kubíka - kremace (max. 10 osob)
sobota 31.10. nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie
Zaječí 15:30 ( volná intence )
neděle 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za rodiče Zajícovy, syna Františka, živou i † rodinu a duše v očistci
14:00 Podávání svatého přijímání v čase od 14.00 do 14.45 hod. při dodržení všech předpisů - vzdálenost, roušky, desinfekce. Je možné v tomto čase požádat o svátost smíření. Zpovídat se bude v Božím hrobě, kde snadněji dodržíme 2m vzdálenost.
M. Žižkov 09:00 za Františka a Marii Strýčkovy, bratry, živou i † rodinu a duše v očistci
pondělí 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Bílovice 07:30 mše svatá ve farním kostele - za zemřelé kněze a biskupy brněnské diecéze
14:00 mše svatá na hřbitově (kaple) - na úmysl papeže. Po mši bude krátká modlitba a vykropení hrobů na hřbitově, prosíme shromážděte se každý u svého rodinného hrobu!
M. Žižkov 09:00 mše svatá na hřbitově (kaple) - za všechny zemřelé. Po mši při dodržení předpisů bude krátká modlitba a pokropení hrobů na hřbitově, prosíme, aby jste se shromáždili, každý u svého rodinného hrobu

Příležitostné oznámení v neděli 25. října 2020:

     Kostel ve Velkých Bílovicích je otevřen pro jednotlivce k osobní modlitbě - adoraci - každý den od 8.00 do 16.00 hod.

     Podávání svatého přijímání v neděli bude pro jednotlivě přicházející před ranní mší, tedy v 7.20 hod a po hrubé tedy asi v 11.15 hod., při dodržení všech předpisů - vzdálenost, roušky, desinfekce, počet osob.
     V Moravském Žižkově taktéž asi 10 min. přede mší svatou.

     Podávání svatého přijímání bude ještě pro zájemce každou neděli odpoledne ve Velkých Bílovicích od 14.00 do 14.45 hod. V tomto čase je možné taktéž požádat o svátost smíření. Zpovídat se bude v "Božím hrobě".