Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 14.3. do 21.3.2021 - 11. týden

neděle 14.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ
Bílovice 07:30 za Ferdinanda Zapletala, sourozence, živou i † rodinu Zapletalovu a Kachyňovu
10:30 za farníky
14:00 podávání svatého přijímání
M. Žižkov 09:00 na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60. roků života, živou i † rodinu a duše v očistci
pondělí 15.3. pondělí 4. postního týdne
Bílovice 17:40 za Josefa a Anežku Kachyňovy, živou i † rodinu a duše v očistci; od 17.00 velikonoční zpověď
M. Žižkov 15:00

pohřeb paní Barbory Buzrlové

úterý 16.3. úterý 4. postního týdne
Bílovice 06:45

novéna k sv. Josefovi - ADORACE - bude přenášena živě z kostela

07:15 ( volná intence )
středa 17.3. středa 4. postního týdne
Bílovice 17:40

za oběti pandemie; od 18.00 do 19.00 přijede cizí zpovědník (O. Janoušek z Valtic)

M. Žižkov 16:30 za Josefa a Boženu Peškovy, živou i † rodinu a duše v očistci
čtvrtek 18.3. čtvrtek 4. postního týdne
Bílovice 15:00

pohřeb pana Františka Osičky

17:40 na dobrý úmysl
pátek 19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Bílovice 14:00

pohřeb paní Zdenky Polachové

17:40 za Johanku Koptíkovu a živou i † rodinu a duše v očistci
M. Žižkov 16:30 za Josefa a Annu Příborských, 2 rodiče, sourozence, dar víry, obrácení hříšníků a duše v očistci
sobota 20.3. sobota 4. postního týdne
Bílovice 07:15

za nemocnou osobu

12:00 svatba Dominik Košulič a Nikola Třetinová
Zaječí 16:30 za dar zdraví manželů Rožnovských
neděle 21.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za Annu a Jana Pálkovy, syna, zetě, živou a † rodinu a duše v očistci
14:00 podávání svatého přijímání; přijede cizí zpovědník do 15.00 hod. (O. Janoušek z Valtic)
M. Žižkov 09:00 za Josefa Buzrlu, manželku, 2 syny, zetě, vnuka a duše v očistci

Příležitostná oznámení v neděli 14. března 2021:

V úterý ráno v 6.45 bude adorace přenášená přes internet - novéna k sv. Josefovi, pak následuje mše svatá!

Ve středu v 17.40 hod. je mše svatá pro rodiče a děti ( 3 A ) příprava k 1. svatému přijímání. Prosíme ostatní věřící, aby ostatní zůstali v svých domovech.

Velikonoční zpovídání v naší farnosti půst 2021 - pandemie:

DATUM - DEN HODINA MÍSTO ZPOVĚDNÍK
15. 3. - Po 17.00 Velké Bílovice duchovní Otec
17. 3. - St 16.00 Moravský Žižkov duchovní Otec
17. 3. - St 18.00 - 19.00 Velké Bílovice Mons. Karel Janoušek
18. 3. - Čt 17.00 Velké Bílovice duchovní Otec
21. 3. - Ne 14.00 - 15.00 Velké Bílovice Mons. Karel Janoušek
22. 3. - Po 17.00 Velké Bílovice duchovní Otec
22. 3. - Po 18.05 - 19.00 Velké Bílovice Mgr.Ing.Miloslav Čamek
24. 3. - St 16.00 Moravský Žižkov duchovní Otec
25. 3. - Čt 17.00 i po mši dle zájmu Velké Bílovice duchovní Otec
28. 3. - Ne 14.00 - 15.00 Moravský Žižkov 1 cizí zpovědník
ve svatém týdnu se nezpovídá - je jen možnost po osobní domluvě s duchovním Otcem Josefem
možnost ke zpovídání bude pak až v týdnu oktávu velikonočním

 

Manželské ohlášky

     Dominik Košulič z Velkých Bílovic a Nikola Třetinová z Hutiska - Solance si dne 20. 3. 2021 v 12.00 hod. ve Velkých Bílovicích udělí svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.