Připravujeme se na biřmování

Připravujeme se na biřmování

Do naší farnosti přijel 1. května 2022 otec biskup Vojtěch, aby udělil svátost biřmování.

Termín další přípravy na biřmování bude včas oznámen. Bývá to asi za 3 - či 4 roky od posledního biřmování, tedy v roce 2025 či později.