Přímluvy z této neděle:

Modleme se za všechny, kteří byli zasaženi ničivými bouřemi a tornádem na jižní Moravě.

Prosíme Tě, aby v těchto těžkých hodinách a dnech nalezli u Tebe útěchu a pomoc. Ať najdou potřebnou sílu na opravu a znovuvybudování svých domovů a obcí. 

Modleme se také za oběti této přírodní katastrofy, prosíme, abys jim byl milosrdným soudcem a přijal je do své nebeské náruče.

Prosíme Tě za nás za všechny, abychom byli jakýmkoliv způsobem nápomocni těm, kdo to nyní nejvíce potřebují a prokázali svou štědrost a vzájemnou solidaritu.