Motto letošního setkání bylo "Neboj se, jen věř."
     Celkem se zúčastnilo akce 600 dětí z celé brněnské diecéze. Za Moravský Žižkov jich jelo 6 plus 3 dospělí jako doprovod. Na začátku setkání v Brně na Petrově byla registrace, v katedrále už probíhal předprogram (zpěv, modlitba, informace). Následovala mše svatá s otcem biskupem Pavlem Konzbulem.     Po mši nám byli představeni světci, kteří měli pro děti připraven program na jednotlivých stanovištích. Všechna připravená stanoviště se nedala stihnout. Naše děti se setkaly v diecézním muzeu s Pannou Marií, v zákristii s panem biskupem, v katedrále se svatým Pavlem. Vyšly na věž katedrály, kde je přivítal ctihodný Martin Středa. Upekly hostie se svatou Ludmilou a schovaly se pod plášť svatého Václava. Na závěr byl ještě krátký program v katedrále: adorace a požehnání. Na rozloučenou dostaly děti malý dárek.     Cílem akce bylo, aby byly děti povzbuzeny na cestě víry a upevnily přátelství s Pánem Ježíšem. Doufejme, že cíl byl splněn a přinese další duchovní plody v životě dětí.