III. Ježíš nám dává chléb života

III. Ježíš nám dává chléb života

Ježíš nám dává chléb života - svátost eucharistie

Třetí a poslední část přípravy se skládá z desíti setkání. Najdeme v ní sedm setkání dětí a tři setkání rodičů a dětí.
Příprava vrcholí slavením svátosti eucharistie a odpolední modlitbou.

datum

téma

skupina

dopis

pracovní list

úterý 27. 2. fara 18.00
středa 28. 2. fara 18.00

Ježíš nás učí žít v tichu a modlitbě

děti

dopis „Ježíš nás učí žít
v tichu a modlitbě"

ano

úterý 5. 3. fara 18.00
středa 6. 3. fara 18.00

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

děti

dopis „Chléb náš vezdejší
dej nám dnes"

ano

úterý 12. 3. fara 18.00
středa 13. 3. fara 18.00

Všichni jedli a všichni se nasytili

děti

dopis „Všichni jedli
a všichni se nasytili"

ano

úterý 19. 3. fara 18.00
středa 20. 3. fara 18.00

Jestliže pšeničné zrno zemře, vydá užitek

děti

dopis „Jestliže pšeničné
zrno zemře, vydá užitek"

ano

úterý 2. 4. fara 18.00
středa 3. 4. fara 18.00

Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti

děti

dopis „Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti"

ano

10. 4. v 18.15 - kostel

Ježíš slaví se svými přáteli Poslední večeři

rodiče a děti

dopis „Ježíš slaví se svými přáteli Poslední večeři"

ano

úterý 16. 4. fara 18.00
středa 17. 4. fara 18.00

Jdeme s Ježíšem křížovou cestu

děti

dopis „Jdeme s Ježíšem křížovou cestu"

ano

23. 4. v 18.15 - kostel

Ježíš žije

rodiče a děti

dopis „Ježíš žije"

ano

úterý 14. 5. fara 18.00
středa 15. 5. fara 18.00

Vzácné nádoby pro Ježíše

děti

dopis „Vzácné nádoby pro Ježíše"

ano

25. 5. kostel, od 14.00

zpovídání - dětí, rodičů, kmotrů

 

 

 

26. 5. kostel v 10.30 SLAVNOST

Slavíme svátost eucharistie
první předloha
druhá předloha

slavnost

x

upomínka

 

Slavíme svátost eucharistie
odpolední modlitba

slavnost

x

x

 

Cesta pokračuje

rodiče a děti

x

x

 

Příprava ke svátosti eucharistie zahrnuje tři tematické okruhy. Je to:

  • okruh biblických textů o modlitbě a další uvádění do slavení mše svaté
  • okruh biblických textů o chlebu a vínu
  • okruh biblických textů o velikonočních událostech

Příprava je zakončena dvěma návrhy společného slavení eucharistie a uzavírá se setkáním rodičů a děti.

Tato část přípravy je neoddělitelně propojena se zkušeností, kterou děti mají se společným pobýváním u rodinného
stolu. V tomto prostoru společného stolování se děje na lidské rovině to, co je pro přípravu podstatné. Aby mohlo vznik-
nout společenství, je třeba, aby se člověk s důvěrou dělil s druhými o jídlo, o slovo a o svůj čas. Společné stolování
předpokládá vzájemnou vydanost. Do této obecně lidské zkušenosti je postavena událost Poslední večeře a ustanovení

svátosti eucharistie, kdy se Bůh v Ježíši Kristu pině vydává pro člověka a dává se mu za pokrm posilující na cestě k pl-
nosti věčného života.

Příprava začíná u rodinného stolu, je zahájena u oltáře a tento prvek se v ní neustále vrací jednak ve znamení bí-
lého kruhového šátku, jednak v konkrétních biblických událostech, kdy lidé s Ježíšem stolují. Jsou to hladové zástupy,
jsou to Ježíšovi přátelé při Poslední večeři a jsme to také my, když slavíme eucharistii. Různým způsobem se v růz-
ných souvislostech opakuje zkušenost naslouchání, vydanosti, blízkosti a sdílení života, které dává slavení eucharistie
jedinečné a neopomenutelné místo.

Tato poslední část přípravy také u rodinného stolu prostřeného ke slavnostní hostině končí. Předtím, než rodina odejde
domů, přistoupí k oltáři, aby si uvědomila, že má u něj své místo a že stůl oltáře a jejich rodinný stůl spolu souvisejí,
podobně jako chléb věčného života a všední chléb, který u každého z nich jíme.

Cesta pokračuje dál. Vztahy, které se během přípravy vytvořily, a společně prožité chvíle snad nezůstanou zapo-
menuty a najdou své místo v dalším životě jednotlivých rodin i farnosti.